Platform voor buurtontwikkeling

Ter inspiratie: grote denkers over buurtontwikkeling. Artikelen en blogs over hun ideeën, met doorleesmogelijkheden. 

Death and Life of Great American Cities – Jane Jacobs

Rittenhouse Square (Foto: Michael Lovitt - Flickr Creative Commons)

Stedenbouw heeft effect op integratie en participatie. Jane Jacobs constateerde het al in 1961: problemen ontstaan daar waar functies als wonen, werken en recreëren gescheiden zijn.
John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.
Saul Alinsky

Saul Alinsky (Still uit een interview, 1967)

Sinds kort staat de naam van Saul Alinsky (1909-1972) opnieuw in de belangstelling. Er verschijnt zelfs een stroom nieuwe publicaties over zijn werk.
Robert Putnam (1941) is politicoloog en als hoogleraar verbonden aan de Harvard University. Het begrip 'sociaal kapitaal' is dankzij hem gemeengoed geworden in het sociaal werk.