Platform voor buurtontwikkeling

projectleider @ Movisie
afbeelding van Joke Meindersma  
Kennis over wat werkt beter laten aansluiten bij de praktijk van sociaal professionals. In taal, in beeld, in bijeenkomsten: in Buurtwijs!
Interview
afbeelding van Joke Meindersma  
20 oktober 2020

Er is veel aandacht voor het inclusiever maken van initiatieven en activiteiten voor en door wijkbewoners. Is dit een nobel streven? Of kun je juist beter werken aan een inclusieve wijk?

Grote denkers
afbeelding van Joke Meindersma  
afbeelding van Sanneke Verweij  
17 september 2020

De dorpsondersteuner, de sociaal makelaar, de opbouwwerker en de wijkregisseur: allemaal werken ze aan samenlevingsopbouw.

De meerwaarde van fysieke ontmoetingsplekken
Interview
afbeelding van Joke Meindersma  
28 juli 2020

Fysieke ontmoetingsplekken in de wijk zijn cruciaal om contact tussen bewoners te stimuleren. Dat is één van de acht lessen uit Wij in de Wijk. Heeft corona hier iets aan veranderd?

Buurthuis dicht: wat nu?

Foto: Joke Meindersma

Praktijkverhaal
afbeelding van Joke Meindersma  
24 april 2020

Buurthuizen moesten vanwege corona van de een op de andere dag hun deuren sluiten. Wat betekent dit voor organisaties en initiatieven die gebruik maken van deze locaties?