Platform voor buurtontwikkeling

Er is van alles mis in de samenleving: we zitten midden in een wooncrisis, er speelt zich een klimaatramp af en ondertussen leiden mensen aan energiearmoede. De overheid heeft moeite om te leveren waarvoor ze is opgericht. Voor de publieke professionals die er, in al die ellende, iets van proberen te maken is er vanaf 25 mei het boek De beleidsbubbel. 

In Haarlem viel het kwartje bij opbouwwerker Joop Hofman: we hebben een radicaal andere benadering van het welzijnswerk nodig. Het gaat om vertrouwen in bewoners en hun grillige netwerken. We moeten af van geldverslindende aanbestedingen en gaan inbesteden. 

Laat wijkaanpak in de wijken ontstaan en vertrek niet meer alleen vanuit beleidsnota’s. Daar pleit het LSA voor en waarschuwt: we nemen een groot risico als we een nieuwe tijd ingaan met oude instrumenten.

Wat kan plattelandse levenswijsheid ons leren over hoe we ons tot elkaar moeten verhouden? In een Twentse schuur onderzoekt actrice Johanna ter Steege dit gemeenschapsgevoel in de eerste aflevering van ‘het Plattelandologisch Instituut’.

Het jaar 2020 kunnen we gerust uitroepen tot het jaar van de buurt, stelt Radboud Engbersen. Corona maakte onze wereld klein, terwijl onze buurtwijsheid juist groter werd. Laten we die kennis benutten in het wijken-beleid van de toekomst.

Voor het vijfjarig bestaan van Buurtwijs heeft de redactie aan Jos van der Lans, die aan de wieg stond van het platform, gevraagd om terug te blikken. Wat is er van onze gedachten van toen terecht gekomen?

Is het zinvol om fysiek in te grijpen in wijken om segregatie tegen te gaan? Lex Veldboer, lector aan de Hogeschool van Amsterdam en Jeroen van der Velden, onderzoeker bij Platform31 pleiten voor een andere aanpak. 

‘Eén crisis en mensen weten elkaar te vinden. Waar heb je dan een opbouwwerker nog voor nodig?', vroeg oud-opbouwwerker Annica Brummel zich af en ging in gesprek met professionals over veranderingen in het buurtwerk.

 

Er is veel aandacht voor het inclusiever maken van initiatieven en activiteiten voor en door wijkbewoners. Is dit een nobel streven? Of kun je juist beter werken aan een inclusieve wijk?

Het belang van de sociale basis wordt breed gedeeld, maar over de benodigde investeringen in deze basis is het laatste woord nog niet gezegd.