Platform voor buurtontwikkeling

 
Contact via info@buurtwijs.nl
Sociale uitsluiting uitgesloten

Foto: stock (123rf)

Instrument
 
6 november 2018

Bewonersinitiatieven dragen bij aan het verminderen en voorkomen van maatschappelijke problemen. Movisie deed een verkenning naar initiatieven die voorkomen dat mensen sociaal worden uitgesloten. Wat werkt bij deze kleinschalige organisaties? En hoe kunnen gemeenten hen versterken?

Vangnet voor wederkerigheid

Foto: Dick Sijtsma (Flickr Creative Commons)

Instrument
2 oktober 2018

Jenny Zwijnenburg merkte dat het thuis bezoeken van eenzame bewoners niet voldoende was om hun isolement te doorbreken. Ze vroeg zich af wat het zou opleveren als deze mensen elkaar leerden kennen. Dit zette haar aan het denken. En aan het doen.  

Buurtgids in actie

Foto: Mila van Egmond

Artikel
11 september 2018

Op een informele, gezellige manier je nieuwe buurt leren kennen? Buurtgids neemt je op sleeptouw en laat je de onbekende plekjes zien die inspireren om ook actief te worden in je nieuwe buurt.  

Bijzonder wandelproject in Assen

Foto: René Legerstee

Artikel
4 september 2018

Samen wandelen leidde in Assen tot een bijzondere verbinding tussen scholieren en ouderen. De scholieren helpen nu mee in het zorgcentrum, terwijl de ouderen hun schoolmusical komen bezoeken.