Platform voor buurtontwikkeling

 
Contact via info@buurtwijs.nl
Co-creatie als heilige graal

Foto: Marc Bolsius

Publicatie
22 januari 2018

Co-creatie lijkt een van de toverwoorden te zijn waarmee samenwerking tussen overheden en burgers bijna vanzelf vorm krijgt. Echter, niets is minder waar, beoogt William Voorberg in zijn proefschrift over dit thema.

Het is tijd voor de democratische vernieuwing!

Foto: Minke Wagenaar (Flickr)

Instrument
 
16 januari 2018

We maken ons langzaam op voor de gemeenteraadsverkiezingen en zoomen in op innovatieve manieren die democratie levendig en efficiënt maken.

Stedelingen veranderen de stad

Foto: Guilhem Vellut (Flickr Creative Commons)

Interview
4 januari 2018

Mariska van den Berg deed onderzoek naar stedelijke bottom-up initiatieven van de laatste jaren. Ze zocht naar de betekenis van deze eigenzinnige vormen van actief burgerschap en samenwerkingsvormen met de gemeenten die dit mogelijk maken.

Globalisering en buurteconomie: de waarde van de dorpspomp

Foto: Sebastiaan ter Burg (Flickr Creative Commons)

Blog
 
2 januari 2018

  Stel je eens voor dat burgers via wijkondernemingen echt een economische factor zouden gaan vormen. Zou dat dan een terugkeer naar de kneuterigheid zijn, of een krachtig gebaar van autonomie?