Platform voor buurtontwikkeling

Blog
 
15 november 2018

Opbouwwerkers trokken dit jaar naar Friesland. Niet voor de Europese Hoofdstad Leeuwarden, maar voor het uitgestrekte platteland. Daar vond voor de zesde keer het Krachtproef festival plaats.

Op de stip

Foto: Op de stip

Blog
 
13 november 2018

In de voormalige tandpastafabriek, de Prodentfabriek in Amersfoort, vindt op 16 november de jaarlijkse Dag van de Lokale Democratie plaats. Lokale bestuurders, ambtenaren, inwoners en professionals ontmoeten elkaar voor uitwisseling en nieuwe instrumenten. Hier alvast paar inspirerende voorbeelden uit de kennisdoos van Buurtwijs.

Teken-je-buurt

Foto: stock (123rf)

Instrument
 
8 november 2018

Wat zit er achter de voordeur? Heel veel talenten, capaciteiten en interesses, weet Heleen van Praag. Maar hoe breng je deze wirwar aan mogelijkheden in kaart?

Sociale uitsluiting uitgesloten

Foto: stock (123rf)

Instrument
 
6 november 2018

Bewonersinitiatieven dragen bij aan het verminderen en voorkomen van maatschappelijke problemen. Movisie deed een verkenning naar initiatieven die voorkomen dat mensen sociaal worden uitgesloten. Wat werkt bij deze kleinschalige organisaties? En hoe kunnen gemeenten hen versterken?

Opbouwwerkers in dienst van burgers

foto: 123rf (stock)

Blog
 
1 november 2018

Sterkere, democratische instituties organiseren voor burgers, daar draait volgens Nico de Boer het idealisme van het opbouwwerk werkelijk om.