Platform voor buurtontwikkeling

Collegeprogramma voor sociaal domein

Foto: Maarten (Flickr Creative Commons)

Opinie
 
24 mei 2018

Minder werken vanuit een professioneel aanbod en meer samen met burgers, dat is het advies van Martin Stam en Jean Pierre Wilken voor de nieuwe collegeprogramma’s. Dit advies vertalen ze in vier noodzakelijke opgaves voor de herinrichting van het sociale domein.

Ruimte nemen, krijgen en benutten

Foto: De Voortuin (Flickr)

Artikel
 
22 mei 2018

  Hoe krijg je als burger meer recht in de publieke ruimte? En wat vraagt dat van de gemeente? In dit eerste deel van de reeks verkennen Fenneke van der Deijl en Anne de Zeeuw verschillende drijfveren voor het opeisen van zeggenschap in de publieke ruimte.  

Inclusiviteit is hard werken

Foto: Tanja Bubic

Praktijkverhaal
 
17 mei 2018

Hoe houden burgerinitiatieven hun activiteiten open voor iedereen? Hoe slaan ze bruggen tussen groepen met de meest uiteenlopende achtergronden? Inclusie bij bewonersinitiatieven is vaak hard werken.  

Ruimte voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid

Foto: Casper Zoethout (Flickr Creative Commons)

Blog
 
15 mei 2018

Het welzijnswerk in Nederland baseert zich niet meer op ideologische doelen. In haar blog pleit Thea Meinema voor het afstoffen van de ideologische uitgangspunten en weer ten strijde trekken samen met burgers.    

Fieldlabs: leren met de buurt

Foto: Karen Eliot (Flickr Creative Commons)

Interview
 
7 mei 2018

Bruggen slaan tussen theorie en praktijk, hardnekkige grootstedelijke problemen aanpakken, een interdisciplinaire methodiek ontwikkelen voor onderzoek naar buurtontwikkeling. Hoe maak je al deze ambities waar?