Platform voor buurtontwikkeling

Praktijkverhaal
16 januari 2017

  In de wijkteams in Nijmegen leren hulpverleners en de opbouwwerker wederzijds van elkaar. Hierdoor werken de teamleden niet alleen wijkgericht, maar zijn ze ook fysiek ín de wijk aanwezig. Hoe werkt dat?

Preventiewerk: ‘waar begin je eigenlijk?’
Praktijkverhaal
13 januari 2017

Sociaal werkers in Heerenveen ontwikkelden samen een preventieve aanpak om te voorkomen dat bewoners onnodig in de zorg of hulpverlening belanden. Maar waar begin je dan eigenlijk? Daniël Pit vertelt over de weerbarstige praktijk.

Burenhulp: goed doen, helpen als bijverdienste of zorg delen
Artikel
11 januari 2017

  Er zijn verschillende soorten burenhulp: soms gaat het om liefdadigheid en soms om wederkerigheid, bijvoorbeeld in de vorm van nabuurschap of door bijverdienste. Wat werkt in welke situatie?

Toevallige contacten in de buurt blijken lang zo toevallig niet
Praktijkverhaal
9 januari 2017

Het buurtwerk in Emmeloord kan het goed vinden met de bewoners uit de wijk. De belangrijkste troef van de Emmeloordse buurtwerkers is: tijd vrijmaken om contacten te leggen en dit contact te onderhouden. Dan blijken toevallige contacten in de buurt lang zo toevallig niet.

Over Paulo Freire
Artikel
6 januari 2017

Wie mensen wil emanciperen moet de juiste pedagogische werkwijze volgen. Dat wil zeggen: aansluiten bij de ervaringswereld van mensen en van daaruit handelingsperspectieven ontwikkelen.