Platform voor buurtontwikkeling

Piet Willems, opbouwwerk vanuit de basis

Foto afkomstig van Canon Sociaal Werk

Publicatie
afbeelding van Jos van der Lans  
26 maart 2019

De afgelopen vier jaar werkte Mariet Paes aan een biografie over opbouwwerker Piet Willems. Het resultaat wordt dit voorjaar gepresenteerd op locaties waar Piet heeft gewerkt.

De geschiedenis van wijkgericht werken

Foto: 4en5meiamsterdam (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
2 mei 2017

De ‘wijkgedachte’, het creëren van een gemeenschapsgevoel in de stad, heeft vanaf de wederopbouw drie ambitieuze fases doorlopen. Inmiddels ziet men in dat stedelijke vernieuwing alleen niet genoeg is om verbindingen te realiseren tussen bewoners.

De historie van het opbouwwerk in Nederland

Foto: SP Zutphen (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
15 februari 2017

Wat is de geschiedenis van het opbouwwerk in Nederland? Het ontstond in Drenthe, stond los van de toen belangrijke zuilen en verloor later zijn neutrale positie. Opbouwwerk is er nog steeds, maar het wordt steeds minder uitgevoerd door opbouwwerkers.

Over Paulo Freire

Foto: Novohorizonte de Economia Solidaria (Flickr.com, public domain)

Artikel
afbeelding van Jos van der Lans  
6 januari 2017

Wie mensen wil emanciperen moet de juiste pedagogische werkwijze volgen. Dat wil zeggen: aansluiten bij de ervaringswereld van mensen en van daaruit handelingsperspectieven ontwikkelen.