Platform voor buurtontwikkeling

Ter inspiratie: grote denkers over buurtontwikkeling. Artikelen en blogs over hun ideeën, met doorleesmogelijkheden. 

Een buurtgerichte aanpak is niet nieuw. Al in 1889 startte Jane Addams het eerste Settlement House (community house) in Chicago. Haar werk veranderde het leven van vele immigranten in de buurt. Voor dit werk ontving Addams een Nobelprijs.

Koken zonder vast recept

Foto: Spera (www.spera.de) (Flickr Creative Commons)

  Voor Simon Franke is de buurt zo groot als zijn pantoffel-actieradius. Wat heeft de welzijnswereld geleerd van het advies van Jane Jacobs om aan te sluiten bij het kleine en persoonlijke en je niet te laten verleiden tot grootse plannen?
Stille krachten kunnen verbinders worden

Foto: Jurriaan Persyn (Flickr Creative Commons)

De sociale professional staat in het middelpunt van de belangstelling en is tegelijkertijd naarstig op zoek naar de juiste invulling van zijn/haar belangrijke rol. Marcel Spierts geeft advies: ‘Vertel verhalen, verwoord je standaarden, verenig je, en verbreed je identiteit.’
Jane Jacobs

Jane Jacobs (Still uit een interview door Active Living Network)

Jane Jacobs (1916-2006) heeft meer dan wie ook een stempel gedrukt op het denken over steden gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw.

 
Death and Life of Great American Cities – Jane Jacobs

Rittenhouse Square (Foto: Michael Lovitt - Flickr Creative Commons)

Stedenbouw heeft effect op integratie en participatie. Jane Jacobs constateerde het al in 1961: problemen ontstaan daar waar functies als wonen, werken en recreëren gescheiden zijn.

John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.
 
Saul Alinsky

Saul Alinsky (Still uit een interview, 1967)

Sinds kort staat de naam van Saul Alinsky (1909-1972) opnieuw in de belangstelling. President Barack Obama refereerde in zijn toespraken een aantal keer naar Alinsky en noemde hem een bron van inspiratie. Maar wie is die Saul Alinsky eigenlijk, en wat voor inspiratie heeft hij te bieden?

Robert Putnam (1941) is politicoloog en als hoogleraar verbonden aan de Harvard University. Het begrip 'sociaal kapitaal' is dankzij hem gemeengoed geworden in het sociaal werk.