Platform voor buurtontwikkeling

afbeelding van Irma Vroegop  
Binnen het sociale domein werk ik als (inhoudelijk) procesbegeleider aan vernieuwing die uitgaat van de kracht van mensen, hun sociale netwerken en gemeenschap.
afbeelding van Lucia  
Mijn naam is Lucia Fer. In oktober 2014 ben ik als wijkwerker met specialisatie Opbouwwerk in dienst gekomen bij Welzijn De Schoor.
afbeelding van Mirna Ligthart  
Ik maak met Stadsreporters films en podcasts met betrokkenen. Mensen die normaal niet zo zichtbaar zijn en waar vooral 'over' gepraat wordt, krijgen een stem.
afbeelding van Marie-José van der Meij  
Twee jaar geleden een Rotary club opgericht voor de gebieden Feijenoord en IJsselmonde. Zie praktijkverhaal op buurtwijs (27-10-2021).
afbeelding van Daphne Klein Braskamp  
Docent-onderzoeker Social Work, specialisatie Jeugd, Saxion University of Applied Sciences; voorheen Sociaal Werker in verschillende settings: ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie, maatschappelijk werk en het Wijkteam.
afbeelding van Peter Gramberg  
Onderzoek en onderwijs op het gebied van bewonersparticipatie, openbare ruimte, sociaal-ruimtelijke analyses, leefbaarheid in Nederland en Duitsland, met name in Twente en Münsterland.
afbeelding van vhurks  
afbeelding van jennie harmelink  
Als diaconaal opbouwwerker zoek ik o.a. de dialoog en verbinding met organisaties om gezamenlijk bij te dragen aan plekken en buurtinitiatieven waar ontmoeting en verbinding plaats vinden.