Platform voor buurtontwikkeling

Ter inspiratie: grote denkers over buurtontwikkeling. Artikelen en blogs over hun ideeën, met doorleesmogelijkheden. 

Piet Willems, opbouwwerk vanuit de basis

Foto afkomstig van Canon Sociaal Werk

    Toen Piet Willems in 2004 op 75-jarige leeftijd overleed, schreef TSS - Tijdschrift voor de Sociale Sector dat met zijn heengaan een einde leek te zijn gekomen aan het tijdperk van het onvermoeibare optimisme.

Robert Putnam (1941) is politicoloog en als hoogleraar verbonden aan de Harvard University. Het begrip 'sociaal kapitaal' is dankzij hem gemeengoed geworden in het sociaal werk.