Platform voor buurtontwikkeling

Ter inspiratie: grote denkers over buurtontwikkeling. Artikelen en blogs over hun ideeën, met doorleesmogelijkheden. 

Capabilities Approach: De vrijheid om te kiezen voor een waardevol leven

Foto: United Nations Development Programme (Flickr Creative Commons)

De Capabilities Approach streeft ernaar dat mensen in vrijheid hun leven vorm kunnen geven. Die benadering vraagt van opbouwwerkers dat ze verder kijken dan het louter faciliteren van participatieprocessen.

 
Ze leefde mét de armen, verdiepte zich in hun dagelijkse problemen en was wars van bedeling die afhankelijkheid stimuleert. De werkwijze van sociaal pionier Octavia Hill is nog steeds actueel.
  Hoe ontstaat burgerkracht eigenlijk? Wat is er volgens Philip Blond en Richard Sennett voor nodig om burgers te stimuleren om mee te doen? Een analyse van twee grote denkers.
  Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste volkshuizen, later buurthuizen, in Nederland. Een beknopte geschiedenis over het ontstaan van een fenomeen dat ook nu nog van waarde is.

Een buurtgerichte aanpak is niet nieuw. Al in 1889 startte Jane Addams het eerste Settlement House (community house) in Chicago. Haar werk veranderde het leven van vele immigranten in de buurt. Voor dit werk ontving Addams een Nobelprijs.

Koken zonder vast recept

Foto: Spera (www.spera.de) (Flickr Creative Commons)

  Voor Simon Franke is de buurt zo groot als zijn pantoffel-actieradius. Wat heeft de welzijnswereld geleerd van het advies van Jane Jacobs om aan te sluiten bij het kleine en persoonlijke en je niet te laten verleiden tot grootse plannen?
Stille krachten kunnen verbinders worden

Foto: Jurriaan Persyn (Flickr Creative Commons)

De sociale professional staat in het middelpunt van de belangstelling en is tegelijkertijd naarstig op zoek naar de juiste invulling van zijn/haar belangrijke rol. Marcel Spierts geeft advies: ‘Vertel verhalen, verwoord je standaarden, verenig je, en verbreed je identiteit.’
Jane Jacobs

Jane Jacobs (Still uit een interview door Active Living Network)

Jane Jacobs (1916-2006) heeft meer dan wie ook een stempel gedrukt op het denken over steden gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw.

 
Death and Life of Great American Cities – Jane Jacobs

Rittenhouse Square (Foto: Michael Lovitt - Flickr Creative Commons)

Stedenbouw heeft effect op integratie en participatie. Jane Jacobs constateerde het al in 1961: problemen ontstaan daar waar functies als wonen, werken en recreëren gescheiden zijn.

John McKnight (1935) is de drijvende kracht achter de Asset Based Community Developement-aanpak, waarbij wijkbewoners zelf een actieve rol spelen.