Platform voor buurtontwikkeling

Wat kan plattelandse levenswijsheid ons leren over hoe we ons tot elkaar moeten verhouden? In een Twentse schuur onderzoekt actrice Johanna ter Steege dit gemeenschapsgevoel in de eerste aflevering van ‘het Plattelandologisch Instituut’.

Eind 2021 deelde één van de trouwste deelnemers mij mee dat ze per januari gaat stoppen met taallessen Nederlands die ik geef. ‘Door deze lessen voel ik me nu zelfverzekerd genoeg om een nieuwe plek te zoeken,’ vertelde ze. ‘Ik wil meer deelnemen aan de Nederlandse maatschappij.

Vanuit de stichting Bibliotheek Maas en Peel werkt Mateusz bij de bibliotheek in Maasbree en Panningen.

Al sinds het eerste jaar Buurtwijs klimt opbouwerker Daniël Pit geregeld in de pen om zijn kennis over buurtmaken te delen. Wat drijft hem? We gingen bij hem op bezoek in Drachten, waar zijn liefde voor het opbouwwerk ontstond.

In Lief en Leedstraten beheren bewoners een roze geldkistje met inhoud, waarvoor ze kleine attenties voor buren regelen. Ontstaan om straten zorgzamer te maken, maar ook een uitstekende manier om met elkaar in contact te komen. 

Ik spreek Johan Janssens en Thessa Bakker van de stichting Opzoomer Mee in Rotterdam. Aangeschoven in Zoom is ook onderzoeker Kees Fortuin, een ervaren rot op het gebied van sociale gebiedsontwikkeling. Het was een bizar jaar, zucht Thessa.