Platform voor buurtontwikkeling

 

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 26 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen. 

Contact via lsa@lsabewoners.nl
'We moeten groter denken in Nederland'

Foto: Street art in Glasgow - Beth (Flickr Creative Commons)

Interview
 
13 november 2017

Marieke Koot van het LSA ging op studiereis in Schotland, op zoek naar inspiratie voor een wijksysteem waar mensen echt aan het roer kunnen staan. 'Met name de schaalgrootte van bewonersprojecten daar hebben me echt verbaasd.'

Sociale hypotheek: primeur voor Enschede
Praktijkverhaal
 
26 oktober 2017

De lening voor de realisatie van een buurthuis terugbetalen door maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen die de kansen en mogelijkheden van de bewoners van de wijk vergroten. Dat noem je nou een sociale hypotheek.

Participatie is van iedereen

Foto: Vrienden van het Singelpark (Flickr Creative Commons)

Artikel
 
11 oktober 2017

Het maatschappelijk initiatief heeft afgelopen jaren een vlucht genomen. Naast mooie resultaten en veel lof, klinkt ook het kritische geluid: bewonersinitiatieven zouden elitair zijn. Doet dit wel recht aan de mensen die het verschil maken in de wijken? 

Lessen van het ondernemende buurthuis

Foto: Kevin Doncaster (Flickr Creative Commons)

Artikel
 
29 december 2016

Gemeentes dwingen buurthuizen om zelfstandig te worden. Maar zonder structurele subsidies moeten de buurtinitiatieven zelf hun geld gaan verdienen, waardoor het gevaar van concurrentie op de loer ligt. Hoe moeten buurthuis en gemeente omgaan met het ondernemerschap?