Platform voor buurtontwikkeling

 

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 26 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen. Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen. 

Contact via lsa@lsabewoners.nl
Participatie is van iedereen

Foto: Vrienden van het Singelpark (Flickr Creative Commons)

Artikel
 
11 oktober 2017

Het maatschappelijk initiatief heeft afgelopen jaren een vlucht genomen. Naast mooie resultaten en veel lof, klinkt ook het kritische geluid: bewonersinitiatieven zouden elitair zijn. Doet dit wel recht aan de mensen die het verschil maken in de wijken? 

Lessen van het ondernemende buurthuis

Foto: Kevin Doncaster (Flickr Creative Commons)

Artikel
 
29 december 2016

Gemeentes dwingen buurthuizen om zelfstandig te worden. Maar zonder structurele subsidies moeten de buurtinitiatieven zelf hun geld gaan verdienen, waardoor het gevaar van concurrentie op de loer ligt. Hoe moeten buurthuis en gemeente omgaan met het ondernemerschap?

‘Delfshaven Coöperatie verbindt lokale initiatieven aan overheid en bedrijfsleven’

Foto: Coöperatie Delfshaven

Interview
 
11 november 2016

Ze ondersteunen bewonersinitiatieven, helpen jongeren aan het werk, willen het groen in de wijk in eigen beheer nemen en hebben een wijkinvesteringsfonds opgericht. Geen vraag is te groot voor Delfshaven Coöperatie.  

Hou het lokaal

Foto: LSA

Praktijkverhaal
 
22 juni 2016

Actieve bewoners weten zelf wat er nodig is om de wijk leefbaar te maken, vindt de gemeente Arnhem. Dat vraagt om loslaten en organiseren op een kleine schaal. LSA doet verslag van hoe dat gaat in de praktijk, bij Buurtbedrijf Diagonaal.