Platform voor buurtontwikkeling

Kies voor de wijkaanpak ván en mét de wijk!

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak
Publicatie
afbeelding van LSA bewoners  
25 april 2022
buurt gemeenschap zeggenschap burgerparticipatie

Laat wijkaanpak in de wijken ontstaan en vertrek niet meer alleen vanuit beleidsnota’s. Daar pleit het LSA voor en waarschuwt: we nemen een groot risico als we een nieuwe tijd ingaan met oude instrumenten.

 

'De wijk' is terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. En daar is LSA, vereniging van actieve bewonersgroepen, blij mee. De laatste jaren kenmerkten zich door afwezig beleid op wijken en tekortschietende ondersteuning en begeleiding van burgerinitiatieven, mede door bezuinigingen op sociale professionals. Daarom vindt LSA het hoogtijd voor een manifest. 

Het is nu de tijd om het fundamenteel anders te gaan doen. De sociale agenda is namelijk steviger dan ooit en minimaal gelijkwaardig aan de fysieke. Zoals de energietransitie dat laat zien. Die stelt de samenleving voor de grootste naoorlogse opgave waarin sociaal en fysiek hand in hand gaan. Volgens ons nemen we een groot risico als we een nieuwe tijd ingaan met oude instrumenten.

Kennis van bewoners is leidend

Onze verworven inzichten van afgelopen jaren hebben we gebundeld in het 'Manifest voor een succesvolle wijkaanpak’. Daarin pleiten we voor een wijkaanpak ván en mét de wijk. De ervaringskennis en agenda van bewoners zijn daarbij leidend! Laat het in wijken gebeuren en vertrek niet meer alleen vanuit landelijke of lokale nota’s. Bied ruimte om opzichzelfstaande potjes (van verschillende ministeries) die naar gemeenten en wijken gaan, te verbinden. En laat de wijkaanpak niet uitvoeren door buitenstaanders. 

‘We nemen een groot risico als we een nieuwe tijd ingaan met oude instrumenten’

Het manifest biedt een goede leidraad voor de nieuw verkozen gemeenteraden en net aangestelde colleges. Maar draagt evengoed bij aan verschillende landelijke beleidsdoelen, zonder dat deze sturend worden opgelegd. LSA is ervan overtuigd dat op deze manier iedere bewoner toegang krijgt tot het verbeteren van perspectief en dat de geboekte resultaten en effecten een duurzaam karakter krijgen. Daarbij zijn de beroepsprofessionals hard nodig. Zij kunnen hierin maximaal ondersteunend en beleid dienend zijn. 

Drie pijlers  

#1 Bewoners en hun ervaringskennis zijn leidend
• Werk waarderend en uitnodigend
• Heb aandacht voor wat er goed gaat in wijken
• Vertrek vanuit gelijkwaardigheid
• Maak gebruik van wat er al is
 
#2 Een lange adem
• Kies voor de lange termijn
• Organiseer betrouwbaarheid en consistentie
• Borg continuïteit in de uitvoering
 
#3 Mogelijk maken
• Geef beroepskrachten in de wijk de ruimte om hun werk te doen
• Experimenteer met nieuwe mogelijkheden tot verantwoording
 

Het manifest is er voor jou. Of je nu actieve wijkbewoner bent, ambtenaar bij de gemeente, opbouwwerker of bij een woningcorporatiewerk of politicus of bestuurder. Samen moeten we aan de slag om van de nieuwe wijk aanpak een succes te maken.

Het initiatief voor het opstellen van dit manifest is genomen door LPB en LSA en tot stand gekomen tijdens verschillende verkennende en verdiepende gesprekken in samenwerking met Wijkwijzer.

afbeelding van LSA bewoners  

LSA bewoners

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 26 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.