Platform voor buurtontwikkeling

Community builder @ Rode Wouw
afbeelding van Joop Hofman  

Foto: David (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Joop Hofman  
afbeelding van Nico de Boer  
28 april 2017
  Het favoriete vehikel van de transformatie van het sociale domein zijn de wijkteams. Die mogen zichzelf dan een 7,7 geven, er raakt wel de klad in. De gerichtheid op individuele hulpverlening drukt de opbouwwerker in de marge. Maar: het kan best anders.
Voor buurtontwikkeling bestaat geen methodiek

Foto: FotoMediamatic ('Opening Twijfel zaaien en Vrijheidsmaal', Flickr Creative Commons)

Opinie
afbeelding van Joop Hofman  
afbeelding van Andries Baart  
afbeelding van Marijke Booijink  
19 mei 2016
De stelling: 'er bestaat geen methodiek voor buurtontwikkeling' legden we voor aan Joop Hofman, community builder bij onder andere WijzijnABCD, aan Marijke Booijink, projectleider Effectieve Sociale Interventies bij Movisie en aan Andries Baart, hoogleraar Presentie. Lees hun reactie en reageer.