Platform voor buurtontwikkeling

(samenlevings)projecten & advies & parttime opbouwwerker Welzijn Rivierstroom @ Marien van Schijndel,
afbeelding van Marien van Schijndel  
Lange carrière in het werken voor de publieke zaak: 'van alles net genoeg weten en kunnen' en daardoor een generalist in de stijl van twaalf ambachten dertien uitdagingen. In vogelvlucht: ontwikkelingswerker, bouwkundig opzichter tekenaar, sociaal cultureel werker, jongerenwerker, jeugdwelzijnsadviseur, participatie- en leefbaarheidsadviseur, politieke - en opbouwwerkcampagnes organisator, ICT en samenleving adviseur, senior opbouwwerker, aanjager, trainer, innovator, methodiekontwikkelaar, provocateur in de goede betekenis van het woord, project- en conceptbedenker, en mantelzorger. Altijd nieuwsgierig en schrijver van zowel beleidsnotities als teksten waarbij creativiteit gevraagd wordt al probeer ik in de laatste twee geen onderscheid te maken.
Foto van kind met stoepkrijt

Foto: stock (123rf)

Praktijkverhaal
afbeelding van Marien van Schijndel  
14 januari 2020

Twee moeders, één dorp, verschillende achtergronden, dezelfde worstelingen. Marien van Schijndel laat zien hoe het geoefende oog van een opbouwwerker overeenkomsten herkent en verbindingen legt.

De Dorpendokters

Foto: stock (123rf)

Interview
afbeelding van Marien van Schijndel  
7 november 2019

Wat als je dorp of wijk de patiënt is en jij de dorpsdokter mag helpen om deze patiënt gezonder te laten leven? Daar gaat dit bijzonder vermakelijke en enthousiasmerende spel over.

Tijd voor een leefbaarheidsoffensief

Foto: stock (123rf)

Blog
afbeelding van Marien van Schijndel  
11 december 2018
Er groeit razendsnel een onoverbrugbare tweedeling in de samenleving. Voorwaarden scheppen voor een menselijk bestaan voor iedereen, begint met een proactieve sociale aanpak, stelt Marien van Schijndel.
Blog
afbeelding van Marien van Schijndel  
24 januari 2018
Met dit winterverhaal neemt Marien van Schijndel ons mee in zijn werkweek in de winter. Hoe werk je in en aan een buurt tijdens de korte, koude dagen wanneer mensen zich liever lijken terug te trekken?