Platform voor buurtontwikkeling

Adviseur @ Henk Krijnen
afbeelding van Henk Krijnen  
Mijn hart ligt bij het buurtwerk. De liefde begon eind jaren zestig in de wijk waar nagenoeg mijn hele familie woonde. Samen met bewoners trokken we naar het hoofdkantoor van de katholieke woningbouwvereniging om te eisen dat het achterstallig onderhoud werd aangepakt. Dat was enerverend! Later verdiepte ik mijn kennis op de sociale academie, waar ruime aandacht was voor de methoden van het opbouwwerk. Nog weer later hield ik mij in mijn studie politieke wetenschappen bezig met onderwerpen als alledaagse cultuur, sociale bewegingen en civil society. In het begin van de jaren negentig maakte ik een boek over burgerschap en maatschappelijk middenveld. In de laatste drie jaar van het bestaan was ik als hoofdredacteur verbonden aan het vakblad MO/Samenlevingsopbouw. Buurtwijs is een interessant initiatief. Ik zie het als een kansrijk, nieuw platform voor reflectie op en debat over buurtontwikkeling.
Bouw mee, leg een stevig fundament

Foto: stock (123rf)

Grote denkers
afbeelding van Henk Krijnen  
28 februari 2019
Dit jaar wordt er gewerkt aan een canon samenlevingsopbouw, in de vorm van een masterclass. Henk Krijnen, één van de twee initiatiefnemers, vertelt waarom deze canon er moet komen en hoe buurtwerkers hieraan kunnen bijdragen.
Wijkaanpak van de toekomst

Foto: Ram Khartik (Flickr Creative Commons)

Reportage
afbeelding van Henk Krijnen  
9 april 2018
In verschillende gemeentes wordt nog druk onderhandeld over de mogelijke coalities. Welke dringende kwesties moeten zij snel oppakken om wijkaanpak toekomst-proof te maken? Lees hier de sleutelkwesties waarmee ze aan de slag moeten.  
Reportage
afbeelding van Henk Krijnen  
15 maart 2018
De verantwoordelijkheid voor de wijkaanpak ligt tegenwoordig vrijwel volledig op het bordje van de gemeenten. Hoe kunnen zij hun verantwoordelijkheid in wijkaanpak nemen om deze te doen herleven? Henk Krijnen concludeert: om burgers en professionals de ruimte te geven is politieke lef noodzakelijk.

Foto: Sicco2007 (Flickr Creative Commons)

Interview
afbeelding van Henk Krijnen  
26 januari 2018
Met Peter Hazewindus, medewerker van het Projectmanagement Bureau van Gemeente Amsterdam en Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, zoomt Henk Krijnen in op de kunst van gebiedsgericht werken.