Platform voor buurtontwikkeling

Methoden en instrumenten voor buurtontwikkeling. Soms met een praktijkvoorbeeld, altijd met links naar achtergrondinformatie. 

Onbekend maakt onbemind? Buurtwijs duikt deze zomer in haar archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners. Deze week: hoe verhalen bewoners kunnen verbinden. 

 

Bij een rondetafelgesprek of brainstorm met bewoners is het de kunst om iedereen aan het woord te laten. Baudy Wiechers legt uit hoe methodisch te werk gaan hierbij kan helpen. 

Aedes, vereniging van woningcorporaties, pleit voor de terugkeer van een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners in wijken.

Waar begin je als je iets in je buurt wilt oppakken? Het VSBfonds verbindt in een nieuwe publicatie kennis over de ABCD aanpak met inspirerende verhalen uit de praktijk.

Vanaf 1 juni mogen buurthuizen en ontmoetingsplekken weer open. Dit vraagt om een goede voorbereiding. LSA en Dorpshuizen.nl hebben hiervoor een voorbeeldprotocol gemaakt.

 

Hoe beleven ouderen met een Marokkaanse achtergrond eenzaamheid en ouder worden in Nederland? Die vraag stond centraal in het onderzoek ‘Tussen verveling en vereenzaming’ van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving). De aanbevelingen zijn juist in deze tijd extra welkom.

 

Veel dorps- en buurthuizen sloten half maart hun deuren. Hoe kunnen zij straks weer veilig open gaan? LSA werkt aan een draaiboek. 

 

 

Nabijheid en presentie zijn kernelementen van buurtwerk. Nu fysieke ontmoetingen een stuk lastiger gaan, wordt overal gezocht naar alternatieven.

 

 

Nabijheid en presentie zijn kernelementen van buurtwerk. Nu fysieke ontmoeting een stuk ingewikkelder is, kunnen deze tips helpen om zorgvuldige afweging te maken en elkaar toch te ontmoeten.

 

Er zijn ontzettend veel verschillende digitale platforms waarop buurtbewoners elkaar kunnen vinden. Hoe voorkom je dat in een buurt alle hulpvragen op het ene platform worden gesteld, en alle hulp op een andere wordt aangeboden?