Platform voor buurtontwikkeling

Methoden en instrumenten voor buurtontwikkeling. Soms met een praktijkvoorbeeld, altijd met links naar achtergrondinformatie. 

Bron: 123RF

afbeelding van Hanan Nhass  
afbeelding van Kennisplatform Integratie en Samenleving  
Methodebeschrijving
6 juli 2021

Discriminatie voorkomen door empathie en begrip voor elkaars beleving te vergroten. In Amersfoort zetten ze sinds kort inclusiecoaches in om onderlinge verbinding te bevorderen of te herstellen.

Het is bijna niet te geloven, maar een pandemie heeft zo ook zijn positieve kanten! Ines Schell-Kiehl vertelt hoe corona een andere invalshoek gaf aan haar onderzoek en bijdroeg aan interessante inzichten over de relatie tussen sociaal werkers en bewoners.

verschillende gezinnen getekend

Bron 123RF

Gezinnen die andere gezinnen in de buurt ondersteunen, dat is waar de aanpak Buurtgezinnen over gaat. Want it takes a village to raise a child: opvoeden doen we samen.

Niet alleen Buurtwijs viert feest: ook LSA Bewoners hangt slingers op met het verschijnen van een nieuw boek over Asset Based Community Development: Altijd Nieuw Gedoe! 

Hoe ervaren buurtbewoners met ggz problematiek hun wijk en welke rol speelt de inrichting van de openbare ruimte in hun herstelproces? In het onderzoek (On)Gewoon Goed Wonen staan de behoeften van cliënten centraal.

Uit de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen blijkt dat bewonersinitiatieven van onmisbare waarde zijn, maar dat financiering een uitdaging blijft.

Aangenaam kennismaken, dat is de eerste stap om in contact te komen met mensen uit je buurt. Maar hoe doe je dat als iemand ver van je af staat, een andere mening heeft of andere gebruiken kent?

 

Vandaag lanceert Buurtwijs het Kennisplein Sociale Basis. Eén verzamelplek met alle relevante kennis over hoe je de sociale kwaliteit van buurten en wijken kunt verbeteren. Marcel Ham en Joke Meindersma vertellen waarom dit een aanwinst is.

’De manier waarop je praat over een wijk, is cruciaal voor de processen die je voortbrengt.’ Een van de wijsheden die tijdens de Dag van de Buurt voorbij kwam. Karlijn Ligtenberg van LSA maakte een samenvatting van alle hoogtepunten.

Burgercollectieven kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamer en rechtvaardiger samenleving. Juist in coronatijd vond er een groot onderzoek plaats naar deze beweging. ‘De kans om van elkaar te leren, blijft vaak nog onbenut’, stelt Tine de Moor.