Platform voor buurtontwikkeling

Onderzoeker en projectleider @ Kennisplatform Integratie & Samenleving
afbeelding van Hanan Nhass  
Door de combinatie van haar religiewetenschappelijke en journalistieke achtergrond doet Hanan Nhass onderzoek naar actuele kwesties, waarin ze de belevingswereld van Nederlanders met een migratieachtergrond centraal stelt.