Platform voor buurtontwikkeling

Kennisinstituut @ Movisie
afbeelding van Movisie  
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Lees meer op www.movisie.nl.
Mensen met rugzakken
Artikel
afbeelding van Movisie  
15 december 2020

De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk geeft sociale werkers houvast om de urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en om van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die onde

Buurt voor iedereen

Foto: stock (123rf)

Blog
afbeelding van Movisie  
12 maart 2020

Vanaf 2021 zijn gemeentes verplicht om mensen met psychiatrische achtergrond een beschermde woonomgeving te bieden. Inzet van ervaringsdeskundigen kan hierbij helpen.

Van huwelijksdwang tot vreugdevuren

Foto: stock (123rf)

Blog
afbeelding van Movisie  
17 december 2019
Hoe gaan we om met tradities die explosief of destructief zijn? Moeten ze van buitenaf met machtsvertoon de kop worden ingedrukt? Of hebben we het geduld om te wachten op verandering van binnenuit?
Bouwen aan betrokken buurten

Foto: stock (123rf)

Interview
afbeelding van Movisie  
14 augustus 2019
Volgens community builder Birgit Oelkers moeten we ons niet richten op het 'bestrijden' van eenzaamheid, maar op het bouwen aan betrokken buurten.