Platform voor buurtontwikkeling

  Verbinding tussen welzijn en cultuur is niet altijd eenvoudig te leggen. Buurtopera Malpertuis - een coproductie van buurtbewoners, cultuurprofessionals en opbouwwerkers in Maastricht - laat zien dat die samenwerking juist een krachtig middel is om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. In wijk Malpertius zijn cultuur en welzijn niet meer los van elkaar te zien.

Onbekend maakt onbemind? Buurtwijs duikt deze zomer in haar archief op zoek naar artikelen over wederzijds begrip en contact tussen buurtbewoners. Deze week: een volksopera brengt mensen bij elkaar.

Claim de ruimte in de stad

Foto: Urban Inspiration

Na massaal protest tegen de verkoop, besloot de deelgemeente het bod van de hoogste bieder af te slaan en de verkoop in te trekken. De Berlijnse deelgemeente Friedrichshain-Kreuzberg wil de succesvolle buurttuin Prinzessinnengarten toch niet wegdenken uit het straatbeeld. En de initiatiefnemers willen geen rol meer spelen in de gentrificatie van hun buurt.

Politiseren van je burgerinitiatief is een noodzaak

Foto: Paul de Bruijn

Berlijn is een stad waar het Hollandse poldermodel minder praktijk is. De burgers hebben er geleerd om ook langs andere democratische wegen hun invloed uit te oefenen. Paul de Bruijn deelt zijn observaties en leerzame tips.

Bewonersbijeenkomsten zijn passé. Daarom pleit Jolina van Dijk voor andere participatievormen, zodat de ongehoorde meerderheid ook van zich kan laten horen.

Actieve bewoners en de Omgevingswet

Foto: stock (123rf)

Flatpack democracy

Foto: stock (123rf)

In de maand augustus kijkt Buurtwijs over de grens. Wat kunnen we leren van onze buurlanden? Meindert Fennema en Mellouki Cadat-Lampe zien kansen voor de flatpack democratie.

Mariska van Andel doet verslag van een uitwisselingsproject in Spanje waar ze met de buurt het taboe rondom geestelijke gezondheid proberen te verbreken.

Gemeenschap is van iedereen

Foto: Voedseltuin IJplein

Het commons denken is een alternatief voor sociaal-economische ongelijkheid. Maar hoe doe je dat samen? Daarover ging de 28ste Buurtcommunities. Ondanks de hittegolf, waren de gesprekken niet minder vurig.