Platform voor buurtontwikkeling

In de serie Iconische buurtmakers portretteren we grondleggers en voortrekkers die op hun eigenzinnige en unieke manier hun sporen hebben verdiend. Jo Boer heeft het vak opbouwwerk op de kaart gezet. ‘Opbouwwerkers zijn mogelijk-makers’.

De verbinding van cultuur en welzijn kan de leefbaarheid van kwetsbare wijken vergroten. Initiatieven uit heel Nederland laten zien hoe ze dat doen.

Door corona kan veel niet, maar wandelen kan wél. Opbouwwerkers in Súdwest-Fryslân maakten in 3 weken tijd een wandelgids om bewoners te stimuleren om met elkaar op pad te gaan. 

Ooit, in de wederopbouwjaren, werd samenlevingsopbouw sterk gestimuleerd door de Haagse departementen; nu nemen gemeenten daarin het voortouw. Zie de oproep vorige zomer van vijftien burgemeesters om te investeren in de meest kwetsbare gebieden van Nederland.

In Almere organiseren ze op een bijzondere manier een bijzonder festival: de organisatie, programmering én productie van het festival zijn in handen van de wijkbewoners. Een hele (leuke) klus! Emel Koç blogt de komende maanden over dit avontuur.

Uit de eerste Monitor Zorgzame Gemeenschappen blijkt dat bewonersinitiatieven van onmisbare waarde zijn, maar dat financiering een uitdaging blijft.

De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Breda meegedaan aan de pilot ‘Energie voor iedereen’. Binnen deze pilot werkten vier gemeenten, de provincie Noord-Brabant en twee onderzoeks-adviesbureaus aan het vraagstuk hoe huishoudens met een smalle beurs aan de slag kunnen met het verduurzamen van hun woning. De geleerde lessen zijn nu gebundeld in een digitaal magazine.

Waarom is het belangrijk om de leefwereld centraal te stellen? Door te luisteren naar verhalen, vanuit zowel persoonlijk als collectief perspectief, kunnen we mechanismen herkennen die een belemmering vormen in de systeemwereld, stelt Annica Brummel in haar blog.

Actief burgerschap. Het wordt in onze samenleving gestimuleerd om elkaar te helpen, te zorgen voor elkaar of de lokale vereniging draaiende te houden. En om de sociale veiligheid te bewaken. Overheid en politie roepen burgers op om op elkaar te letten, om waakzaam en alert te zijn en het te melden als er iets niet pluis lijkt.