Platform voor buurtontwikkeling

Verhalen van buurtmakers over de keuzes die zij maken, wat hen drijft en hoe ze hun werk vormgeven.

Over de rol van opbouwwerk in de wijkteams in Nijmegen

Foto: Eetbaarnijmegen.nl

In de wijkteams in Nijmegen leren hulpverleners en de opbouwwerker wederzijds van elkaar. Hierdoor werken de teamleden niet alleen wijkgericht, maar zijn ze ook fysiek ín de wijk aanwezig. Hoe werkt dat?
Preventiewerk: ‘waar begin je eigenlijk?’

Foto: Matthias Ripp (Flickr Creative Commons)

Sociaal werkers in Heerenveen ontwikkelden samen een preventieve aanpak om te voorkomen dat bewoners onnodig in de zorg of hulpverlening belanden. Maar waar begin je dan eigenlijk? Daniël Pit vertelt over de weerbarstige praktijk.
Burenhulp: goed doen, helpen als bijverdienste of zorg delen

Foto: Abdul-Rahman Advany (Flickr Creative Commons)

  Er zijn verschillende soorten burenhulp: soms gaat het om liefdadigheid en soms om wederkerigheid, bijvoorbeeld in de vorm van nabuurschap of door bijverdienste. Wat werkt in welke situatie?
  Bewonersinitiatieven bloeien en bruisen in de voormalige Vogelaarwijken in Amsterdam-Oost. Betaalde professionals, gebiedsmakelaars heten ze hier, spelen daarin een cruciale rol.
Lessen van het ondernemende buurthuis

Foto: Kevin Doncaster (Flickr Creative Commons)

Gemeentes dwingen buurthuizen om zelfstandig te worden. Maar zonder structurele subsidies moeten de buurtinitiatieven zelf hun geld gaan verdienen, waardoor het gevaar van concurrentie op de loer ligt. Hoe moeten buurthuis en gemeente omgaan met het ondernemerschap?

      In Utrecht werken sociaal ondernemers samen aan de leefbaarheid in buurten. Hoe werkt dat en wat levert het samenwerken in een collectief op?
Dialoogbijeenkomst vermindert vooroordelen

Foto: Vladimer Shioshvili (Flickr Creative Commons)

Cultuurverschillen zorgen dat verschillende groepen bewoners niet altijd een positief beeld van elkaar hebben. Hoe helpt een dialoogbijeenkomst om elkaar beter te leren kennen en begrijpen?

 

Transformatie in sociaal domein gaat niet zonder community werk

Foto: Patrick Rasenberg (Flickr Creative Commons)

Initiatieven van bewoners worden vaak gezien als niet meer dan een aanvulling op het professionele sociaal werk. Een gemiste kans, vinden Jaap Ikink en Ben Koenen. Leer professionals het echte community werk.
Buurtondernemerschap nader bekeken

Foto: Bas Bogers (Flickr Creative Commons)

      Buurtontwikkelaars zijn leuke, maar ook wel eens rare mensen, met soms tegenstrijdige opvattingen. Bijvoorbeeld over marktwerking en ondernemerschap, stelt Nico de Boer.
  Armoede en schulden zijn een complex probleem voor buurtprofessionals en actieve bewoners. Wat kun je doen om armoede (in de wijk) bestrijden? Een greep uit de ervaringen van deelnemers van het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden.