Platform voor buurtontwikkeling

Afwegen wat werkt in de wijk

Hoe kies je de juiste aanpak voor een probleem in de wijk?
Blog
afbeelding van Jeroen van der Velden  
afbeelding van Jochum Deuten  
24 mei 2017
Afwegen wat werkt in de wijk

Foto: Sebastiaan ter Burg (Flickr Creative Commons)

Het gezamenlijk aanpakken van een probleem in de wijk is niet gemakkelijk. Hoe pak je dat aan? Welke interventie werkt het beste om de problemen op te lossen? Gelukkig is er nu een methode ontwikkeld om stap voor stap te komen tot een breed gedragen aanpak.

 

Organisaties in buurten en wijken streven voortdurend naar verbetering van de effectiviteit van hun wijkprojecten. Enkelen, vooral woningcorporaties, doen daarvoor een beroep op het platform Wat Werkt In De Wijk, van Platform31. Dit platform ontwikkelde eerder methodes om interventies op te zetten en de resultaten ervan te meten. Wat nog ontbrak, was een instrument dat partijen helpt om vooraf tot een onderbouwde keuze te komen. Daarom hebben we Afwegen in de Wijk ontwikkeld.

Maak tijd om de juiste keuze voor een interventie te maken

In de praktijk wordt weleens te snel voor bepaalde interventies gekozen, zonder dat er goed stil wordt gestaan bij vragen als: wat is hier nu het echte probleem, welke alternatieven zijn er eigenlijk en wat gebeurt er als we hier niks extra’s doen? Door de 8 stappen te volgen die Afwegen in de Wijk biedt, kunnen organisaties (bij voorkeur samen met bewoners), op een gestructureerde wijze komen tot de beste aanpak. De stappen beginnen bij een analyse van het probleem en eindigen bij de aanpak die het best bij dat probleem past.

Benut de wisdom of the crowd

Met Afwegen in de Wijk maak je samen met andere wijkpartners een breed gedragen keuze voor inzet in de wijk. Op die manier wordt de wisdom of the crowd benut. In een snelkookpan-proces kunnen professionals, samen met bewoners, tot een analyse en een bijpassende interventie komen, die is afgestemd op wat hun wijk nodig heeft. Deze afstemming is belangrijk, want wat in de ene wijk goed werkt hoeft niet de beste oplossing te zijn voor een andere buurt. Bovendien is het voor alle partijen zinvol om vanuit verschillende brillen naar een vraagstuk te kijken en gezamenlijk een aanpak te formuleren.

De interactieve sessies van Afwegen in de Wijk werken inspirerend, juist doordat de aanwezigen kennis en ervaringen delen. Regelmatig wordt na afloop van een bijeenkomst de agenda getrokken om nog eens verder door te praten.

Een praktijkervaring uit Kerkrade

Wil Aendekerk, teamleider wijkbeheer bij HEEMwonen, uit Kerkrade, vertelt waarom hij aan de slag ging met Afwegen in de Wijk: ‘We hebben matige ervaringen met de integrale aanpak van problemen. Onder andere doordat de wijkteams niet in alle wijken goed functioneren. Bovendien stond er een aantal grootschalige renovatieprojecten in de planning op plekken waar het niet zo lekker liep. Afwegen in de Wijk gaf ons de kans om met (welzijns)partijen en enkele bewoners bij elkaar te komen en ‘het echte probleem’ te definiëren en vervolgens de oplossing daarop af te stemmen. Wij wilden dat de ‘woning-technische’ werkzaamheden beter zou versmelten met de sociale inzet. Daarom heeft de aannemer nog specifiek iemand aangenomen die op het sociale vlak echt meewerkte.’

Uiteindelijk bracht het Afwegen in de wijk in Kerkrade een opvallende uitkomst:

‘We realiseerden ons dat we in deze buurt te grote verwachtingen hadden van onze bewoners. Er was een spanning tussen het zelfredzaamheid willen zijn, en het ook daadwerkelijk kunnen. Ook merkten we dat de bewoners weinig vertrouwen hadden in ons als wijkorganisatie. Nu we dat weten, kijken we met een andere bril naar de buurt. Het helpt om in het bijzijn van bewoners eerlijk die conclusie te trekken. Die voelen zich gehoord en dat helpt om het vertrouwen te herstellen.’

Aendekerk deelt een laatste belangrijke les: ‘Je moet het echte probleem in beeld krijgen en daarop een gezamenlijke visie ontwikkelen, voordat je in de oplossingsmodus schiet. Hoe moeilijk dat ook is.’

Ervaringen en lessen

Vijf punten waarop organisaties moeten letten om het beste rendement te behalen:

  1. Doorloop het traject Afwegen in de Wijk onder begeleiding;
  2. Doe het met een groep van minimaal 10 en maximaal 25 mensen;
  3. Selecteer mensen met een diverse achtergrond (dus niet een hele afdeling met dezelfde functies), maar vooral ook de betrokkenen bij het gebied of beleidsveld dat onder de loep wordt genomen;
  4. Zet verschillende betrokken partijen rond de tafel; zorg voor nieuwe, onverwachte invalshoeken. Dit levert meer op dan alleen een visie vanuit een corporatie;
  5. Definieer een behapbare ‘aanleiding’. Dat zorgt voor scherpere eindresultaten.
afbeelding van Jochum Deuten  

Jochum Deuten

Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is in de loop der jaren mijn specialisme geworden.