Platform voor buurtontwikkeling

projectleider Effectieve sociale interventies @ Movisie
afbeelding van Peter Rensen  
Ik ben werkzaam bij Movisie als projectleider Effectieve sociale interventies. Doel van ons project is de kwaliteitsverbetering van aanpakken in het sociaal domein. We beschrijven de aanpakken in een gratis toegankelijke database Effectieve sociale interventies. De aanpakken kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke 'erkennings'commisie, bestaande uit praktijkdeskundigen en wetenschappers. Voor mijn tijd bij Movisie, werkte ik bij het Trimbos-instituut als wetenschappelijk medewerker, bij het Leger des Heils als groepswerker in een opvang voor daklozen en bij de Universiteit van Amsterdam als assistent-in-opleiding. Daarvoor was ik 10 jaar freelance-verslaggever voor diverse tijdschriften. Ik ben opgeleid als verslaggever op de School voor de Journalistiek in Utrecht en als socioloog (stadssocioloog en theoretisch socioloog) op de Universiteit van Amsterdam. Als projectleider Effectieve sociale interventies ben ik betrokken bij de ontwikkeling van Buurtwijs. In de afgelopen decennia hebben buurtwerkers, opbouwwerkers, actief burgers, ZZP-ers, etcetera, allerlei prachtige ideeën ontwikkeld over hoe mensen met elkaar kunnen werken aan de verbetering van de leefomstandigheden in de buurt en daarmee aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Deze ideeën zijn uitgewerkt in aanpakken die ook nu van waarde zijn. Buurtwijs wil deelnemers en bezoekers inspireren met deze ideeën en aanpakken. Daarom maak ik graag onderdeel uit van Buurtwijs.
Thuis op straat

Foto: Thuis op straat

Interview
afbeelding van Peter Rensen  
14 juni 2019

Waar TOS is daar gaat het op veel fronten daadwerkelijk beter met de kinderen. Peter Steenbergen vertelt over de worsteling tussen trouw blijven aan je identiteit als initiatief en meebewegen met de eisen vanuit de overheid.

Sociale basis

Foto: FaceMePLS (Flickr Creative Commons)

Artikel
afbeelding van Peter Rensen  
18 september 2018

Dat de sociale verbanden in buurten en dorpen belangrijk zijn, daar is iedereen het over eens. Buurtwijs juicht de toenemende aandacht voor de sociale basis van de samenleving toe, maar: wat is dit precies en welke investeringen zijn er nodig om deze fundamenten vitaal te houden?  

De opbouwwerker als empowerende passant

Foto: Sebastiaan ter Burg

Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
16 november 2017

  Op uitnodiging van Krachtproef woonde Peter Rensen een workshop bij van  Cormac Russell en ging hij op zoek naar hulpbronnen in een Utrechtse wijk. Zijn conclusie: 'Niemand is machteloos!' 

Realistisch en gedreven blijven

Foto: Tup Wanders (Flickr Creative Commons)

Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
30 oktober 2017

    Peter Rensen van Movisie ging naar Oost-Groningen om mee te denken over opbouwwerk in de gemeente Oldambt. In deze blog neemt hij ons mee in de wereld van een opbouwwerker in deze fusiegemeente.