Platform voor buurtontwikkeling

projectleider Effectieve sociale interventies @ Movisie
afbeelding van Peter Rensen  
Ik ben werkzaam bij Movisie als programmaleider Effectiviteit en vakmanschap en onder andere betrokken bij de databank Effectieve sociale interventies. Doel van dit project is de kwaliteitsverbetering van aanpakken in het sociaal domein. We beschrijven de aanpakken in een gratis toegankelijke databank. De aanpakken kunnen worden beoordeeld door een onafhankelijke 'erkennings'commisie, bestaande uit praktijkdeskundigen en wetenschappers. Voor mijn tijd bij Movisie, werkte ik bij het Trimbos-instituut als wetenschappelijk medewerker, bij het Leger des Heils als groepswerker in een opvang voor daklozen en bij de Universiteit van Amsterdam als assistent-in-opleiding. Daarvoor was ik 10 jaar freelance-verslaggever voor diverse tijdschriften. Ik ben opgeleid als verslaggever op de School voor de Journalistiek in Utrecht en als socioloog (stadssocioloog en theoretisch socioloog) op de Universiteit van Amsterdam. Vanuit mijn betrokkenheid bij de databank Effectieve sociale interventies werk ik mee aan de ontwikkeling van Buurtwijs. In de afgelopen decennia hebben buurtwerkers, opbouwwerkers, actieve burgers, ZZP-ers, etcetera, allerlei prachtige ideeën ontwikkeld over hoe mensen met elkaar kunnen werken aan de verbetering van de leefomstandigheden in de buurt en daarmee aan de kwaliteit van leven van de bewoners. Deze ideeën zijn uitgewerkt in aanpakken die ook nu van waarde zijn. Buurtwijs wil deelnemers en bezoekers inspireren met deze ideeën en aanpakken. Daarom maak ik graag onderdeel uit van Buurtwijs.
Protest over woningmarkt en woningtekort
Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
15 november 2021

Onlangs gingen duizenden mensen de straat op om zich uit te spreken tegen de huidige wooncrisis. Hoe ging dat in de jaren 70? En welke rol nam het opbouwwerk daarin?

houten figuren van mensen en huisjes
Artikel
afbeelding van Peter Rensen  
5 januari 2021

Hoe komt het toch dat interventies komen en gaan? De opkomst en ondergang van de ABCD is een leerzame casus.

opbouwwerk-in-coronatijden

Foto: stock (123rf)

Praktijkverhaal
afbeelding van Peter Rensen  
24 maart 2020

Hoe werk je als opbouwwerker als iedereen thuis moet blijven? Peter Rensen spreekt met Katinka Boot, opbouwwerker bij Versa Welzijn in Hilversum. ‘Je bent continu aan het rondbellen.’

Wij in de wijk

Foto: stock (123rf)

Publicatie
afbeelding van Radboud Engbersen  
afbeelding van Peter Rensen  
23 maart 2020

Een Nederland waar we meer op elkaar letten en onderlinge verschillen minder groot zijn, daar nodigt deze Coronatijd ons voor uit.