Platform voor buurtontwikkeling

​Zo krijg je de prioriteiten van bewoners op de gemeentelijke agenda (deel 3)

Drie manieren om ideeën uit de buurt om te zetten in actie
Blog
afbeelding van Fenneke v.d. Deijl  
15 juni 2017
Zo krijg je de prioriteiten van bewoners op de gemeentelijke agenda (deel 3)

Foto: Sebastiaan ter Burg (Flickr Creative Commons)

 

Ideeën verzamelen uit de buurt en er simpelweg mee naar de gemeente stappen, werkt niet altijd. Drie manieren om voor elkaar te krijgen dat bewoners werkelijk gehoord worden.

 

 

In deel 1 van deze reeks vertelden we waarom het belangrijk is dat de prioriteiten van bewoners op de gemeentelijke agenda komen. In deel 2 beschreven we hoe je een bewonersnetwerk kunt organiseren om tot een gezamenlijk buurtprofiel te komen. Maar… hoe kom je erachter wat het eerst aangepakt moet worden? En hoe organiseer je échte invloed op het beleid van de gemeente? In deze blog 3 manieren om daarmee aan de slag te gaan.

1. Met Buurttender maak je bewoners tot opdrachtgever

Buurttender is een proces van vijf stappen waarmee de buurt uiteindelijk bepaalt waar het gemeentelijke geld aan moet worden uitgegeven. In het kort werkt het zo: nadat bewoners benoemd hebben wat er in hun buurt moet gebeuren, schrijven ze zelf een opdracht. De bewoners kiezen vervolgens welke partij hun buurtopdracht het beste kan uitvoeren en volgens welke richtlijnen dat moet gebeuren.

Wanneer de buurt de beste partij heeft gekozen, gaat de gemeente daarmee formeel het contract aan, zodat bewoners zich kunnen blijven concentreren op de inhoud van de opdracht. Zo is de buurt aan zet, van A tot Z.

2. Via digitale agendasetting geven bewoners hun stem

‘Agenda setting’ betekent: het beïnvloeden van welke punten er op de (gemeentelijke) agenda komen. Via internet kunnen bewoners voorstellen indienen op digitale platformen en deze voorzien van voor- en tegenargumenten. Buurtgenoten kunnen de beste ideeën ‘omhoog’ stemmen. De voorstellen die de meeste reacties en stemmen hebben gekregen vormen de basis van de prioriteitenlijst die met de gemeente kan worden besproken.

Een goed voorbeeld hiervan is het platform Your Priorities. Het is in IJsland al 6 jaar succesvol in gebruik om voorstellen van burgers op te halen en voor te leggen bij de stadsraad van Reykjavik. Er zijn op deze manier al 116 nieuwe beleidsvoorstellen en veranderingen doorgevoerd die er zonder de input van bewoners nooit waren gekomen. Inmiddels is er ook een Nederlandse versie van Your Priorities te vinden op e-dem.nl. Andere voorbeeldplatformen zijn Argu, Petities.nl en Civocracy.

Ideeën verzamelen uit de buurt en er simpelweg mee naar de gemeente stappen, werkt niet altijd. Het beste is om in samenwerking met de gemeente online participatieplatformen te kiezen en te gebruiken. Dan zijn beide partijen betrokken bij het ontwikkelen, vormgeven en uiteindelijk het gebruik van zo’n platform. Dit zorgt voor belangrijk ‘commitment’ van meerdere kanten.

Een mooi voorbeeld is Stem van West in Amsterdam. Een keer per maand wordt het bewonersvoorstel met de meeste stemmen besproken, tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. De gemeente laat daarna de deelnemende bewoners weten wat er met de ideeën is gedaan. Zo weet een bewoner dat hij niet voor Jan Doedel zijn goede ideeën deelt.

3. Zet burgerjournalisten in om aandacht te vragen

Natuurlijk zijn buurtplatforms en wijkraden goede organen om prioriteiten uit de buurt te concretiseren en samen te voegen. Zoals al eerder gezegd, zijn het vooral de vernieuwende ideeën die een afspiegeling van de wijk vormen.

Eén van de manieren voor zo’n buurt- of wijkraad om bredere input te krijgen (zonder als buurtgenoot meteen aan een meerjarig lidmaatschap vast te zitten), is de inzet van burgerjournalistiek.

In tegenstelling tot een beroepsjournalist kan iedereen een burgerjournalist zijn. Burgerjournalisten schrijven over onderwerpen die in de buurt spelen en die belangrijk zijn in het dagelijks leven. Ze delen de ervaringen en verhalen van buurtbewoners met een breder publiek. Internet en social media kunnen er voor zorgen dat regionale mediakanalen het nieuws makkelijker overnemen. Zo dragen de berichten van burgerjournalisten bij aan de vorming van ideeën en prioriteiten.

Belangrijk: kies een methode die het beste past bij de bewoners

Er zijn daarnaast nog vele andere manieren om ervoor te zorgen dat bewoners gehoord worden, zoals het Stadsgesprek, open raadsvergaderingen of via het contact met een wijkambtenaar of kwartiermaker. Elke buurt is anders, kies daarom de methode die het beste past bij de capaciteiten van de bewoners of gebruik een combinatie van verschillende methodes om je impact op strategische wijze te vergroten.

 

Anne de Zeeuw en Fenneke van der Deijl, Urban Villagers Buurttender is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Urban Villagers. Heeft u interesse of een vraag? Wij komen graag met u in contact.

afbeelding van Fenneke v.d. Deijl  

Fenneke v.d. Deijl

Urban Villagers speelt in op de kracht van de stad én van het dorp. En dat wordt gebundeld in een buurt. We bouwen bruggen tussen bewoners en beleid. En zelf combineer ik het praktische met het theoretische, laag met hoog en breed met smal.