Platform voor buurtontwikkeling

Door de bomen het bos weer zien

Foto: stock (123rf)

In de derde Participatielezing die half februari plaatsvond, nam de welzijnsdenker Jos van der Lans ons mee het bos in. Meestal worden bomen gezien als individuen die samen een bos vormen, maar waar onderlinge verbindingen niet al te veel aandacht krijgen. Het is ieder voor zich in het bos, waar gestreden wordt om ruimte en zonlicht.

Foto van baby met bril tussen stapel met boeken

Foto: stock (123rf)

  De publieke zaak is op drift. De decentralisaties in het sociale domein blijven de gemoederen bezig houden. Wachtlijsten bij zorgaanbieders en financiële tekorten bij gemeenten. De woningnood. Perikelen bij de belastingdienst…. Dit is de dagelijkse werkelijkheid van doorsnee sociale professional. Hierin vinden zij hun weg en helpen bewoners in moeilijkheden.

Wat is jouw favoriete artikel van het afgelopen jaar? Deze vraag stelden we aan een aantal betrokkenen bij Buurtwijs. Houriya Harrane van Versa Welzijn Hilversum koos een artikel over het belang van vanzelfsprekende handelingen van sociaal werkers.

Thuis op straat

Foto: Thuis op straat

Waar TOS is daar gaat het op veel fronten daadwerkelijk beter met de kinderen. Peter Steenbergen vertelt over de worsteling tussen trouw blijven aan je identiteit als initiatief en meebewegen met de eisen vanuit de overheid.

Wachten op het vonnis van de gemeente

Foto: stock (123rf)

Wat voor gevolgen heeft het als buurtontwikkeling elke vier tot zes jaar onderbroken wordt, doordat de gemeente werkt middels aanbestedingen? Buurtwijs ging hierover in gesprek met zes sociaal werkers uit Utrecht en Woerden.

Dit verhaal over een moestuin gaat eigenlijk niet over een moestuin

Foto: Anne Helmond (Flickr Creative Commons)

Tijdens Krachtproef, het festival voor community builders, bezocht Buurtwijs Correspondente Sasha de Ruiter de Lucas Community: een gemeenschap van ondernemende bewoners uit het Amsterdamse Nieuw-West.

Van plantjes naar praatjes

Foto: Greenpeace Marburg (Flickr Creative Commons)

    Wat te doen als er in de wijk nog vrij weinig contacten zijn en je in korte tijd toch zoveel mogelijk bewoners wil laten kennismaken met opbouwwerk? Dan organiseer je een plantjesactie! 

Capabilities Approach: De vrijheid om te kiezen voor een waardevol leven

Foto: United Nations Development Programme (Flickr Creative Commons)