Platform voor buurtontwikkeling

Methoden en instrumenten voor buurtontwikkeling. Soms met een praktijkvoorbeeld, altijd met links naar achtergrondinformatie. 

Verzet tegen effectiviteitsdenken is het voeren van vorige oorlog

Foto: Intrinsic-Image (Flickr Creative Commons)

Bij professionals in de publieke sector heerst een groeiende weerstand tegen de van buitenaf opgedrongen evidence based practices. Men heeft het idee dat het vak wordt afgepakt door bureaucraten en zet de hakken in het zand. Kan het ook anders?
Interventie Thuis op Straat is goed voor kinderen, min of meer

Foto: Bart van Maarseveen (Flickr Creative Commons)

Buitenspelen roept bij velen prettige, nostalgische herinneringen op. Helaas is in een aantal buurten in Nederland buitenspelen niet meer zo vanzelfsprekend. In sommige wijken zijn speelplekken verloederd of is er überhaupt geen plaats om te spelen.
  Wat kun je als professional doen om buurtkracht te laten floreren? Ondersteun eigen initiatief, geef rugdekking, heb vertrouwen en organiseer sociale steun.
Buurtpreventie is niet zonder risico

Foto: Metro Centric (Flickr Creative Commons)

‘Buurtpreventieteams’ of buurtwachten hebben de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Vasco Lub onderzocht dit fenomeen, en de risico’s. Ze blijken vooral een tijdelijk effect te hebben.

Hoe zorg je dat de doe-energie in de buurt niet verslapt of verdwijnt? Met de BRUISmethode wordt een goed idee ook werkelijkheid.

 
Handboek Bouwen aan Buurthulp

Foto: Herman Kopinga (Flickr Creative Commons)

Een handboek vol voorbeelden dat inzage geeft in manieren waarop buurtbewoners netwerken bouwen voor het realiseren van buurthulp. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden als je eens wat wilt doen voor je buurtgenoten.

De effectenarena is een instrument waarmee je de resultaten van je project kunt expliciteren. Dit helpt om te beoordelen hoe ieders inzet opweegt tegen het eindresultaat. Diane Elshout vertelt hoe dat in zijn werk ging bij een tijdelijk openluchttheater in de wijk.

Crowdfunding is een alternatief financieringsinstrument waarbij de ‘crowd’, een grote groep mensen, met kleine donaties een (start)kapitaal realiseren. 
Buurtgerichte Sociale Activering

Buurtgerichte Sociale Activering in Emmen (Still uit Youtube video)

Hoe overbrug je de kloof tussen instellingen en kwetsbare burgers? Een buurtactiveerder werkt aan participatie van beide kanten en zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners hun stem kunnen laten horen.
Het ACTIE-model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers en gemeenten hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen.