Platform voor buurtontwikkeling

Thuis Op Straat maakt buitenspelen (weer) leuk

Hoe verbeter je de speelomgeving?
Methodebeschrijving
6 december 2016
Methodebeschrijving: Thuis Op Straat (TOS)

Foto: Marco Derksen (Flickr Creative Commons)

Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk, maar ook nog eens enorm leerzaam en gezond. Het is belangrijk voor de psychosociale ontwikkeling, zo wijzen meerdere studies uit. Toch zijn kinderen van nu veel minder dan vroeger buiten te vinden.

 

De organisatie Thuis Op Straat (TOS) weet dat buitenspelen géén vanzelfsprekendheid is. Er zijn volop wijken in Nederland waar kinderen opgroeien met beperkte speelfaciliteiten, smerige speelterreinen, druk autoverkeer en angst om buiten te spelen. Door het organiseren van spelactiviteiten op pleinen wil TOS de buitenruimte teruggeven aan de kinderen én de kwaliteit van de speelomgeving verbeteren.

Werkt de aanpak van TOS?

Volwassen buurtbewoners noemen vier ervaren effecten van TOS: meer saamhorigheidsgevoel, meer veiligheid in de wijk, meer buiten spelende kinderen en kinderen die zich beter zijn gaan gedragen. Een deel van de ouders en kinderen voelen zich veiliger wanneer het TOS-team aanwezig is.

De TOS aanpak is uitgebreid onderzocht en geëvalueerd. Uit het meest recente onderzoek van het Verwey Jonker Instituut blijkt dat het aannemelijk is dat TOS een positieve bijdrage levert aan het buitenspeelklimaat en het welbevinden van kinderen. En dat meer kinderen buiten spelen en zich beter gedragen.

 

 

TOS is als methodebeschrijving opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies en kent de volgende werkzame elementen:

 

  • TOS heeft aandacht voor alle doelgroepen in de wijk, legt contact alle doelgroepen in de wijk met en betrekt hen op elkaar. TOS kent de buurt: de kinderen, tieners én ouders. 

  • Tijdens activiteiten wordt vooral ingezet op positief gedrag van de deelnemers en andere pleingebruikers; gedrag wordt zo nodig gecorrigeerd. 

  • TOS is fysiek aanwezig en houdt toezicht op het plein. 

  • TOS speelt flexibel in op de vraag van kinderen en luistert naar hen; het activiteitenaanbod wordt hierop aangepast. 

  • Kinderen en ouders weten wat ze aan TOS hebben omdat TOS op vaste dagen op het plein aanwezig is. 

  • TOS bouwt een vertrouwensband op met kinderen doordat zij structureel voor langere tijd aanwezig zijn en leert hen goed kennen, waardoor TOS meer ruimte krijgt om de kinderen te corrigeren. 

  • TOS biedt jongeren de mogelijkheid om bij TOS te werken. Zij zijn hierdoor een voorbeeld voor andere kinderen en voelen de verantwoordelijkheid om zich zo te gedragen.
  • Door de activiteiten biedt TOS een platform voor het vormen van sociale contacten tussen kinderen en buurtbewoners.
  • TOS biedt buurtbewoners de mogelijkheid om heel laagdrempelig iets bij te dragen aan de sfeer in de wijk.

 

 

 

 

Lees meer over:

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.