Platform voor buurtontwikkeling

Methoden en instrumenten voor buurtontwikkeling. Soms met een praktijkvoorbeeld, altijd met links naar achtergrondinformatie. 

De effectenarena is een instrument waarmee je de resultaten van je project kunt expliciteren. Dit helpt om te beoordelen hoe ieders inzet opweegt tegen het eindresultaat. Diane Elshout vertelt hoe dat in zijn werk ging bij een tijdelijk openluchttheater in de wijk.

Crowdfunding is een alternatief financieringsinstrument waarbij de ‘crowd’, een grote groep mensen, met kleine donaties een (start)kapitaal realiseren. 
Buurtgerichte Sociale Activering

Buurtgerichte Sociale Activering in Emmen (Still uit Youtube video)

Hoe overbrug je de kloof tussen instellingen en kwetsbare burgers? Een buurtactiveerder werkt aan participatie van beide kanten en zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners hun stem kunnen laten horen.
Het ACTIE-model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers en gemeenten hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen.

Asset Based Community Development (ABCD) is een aanpak die eind jaren '80 ontwikkeld is door John McKnight. De ABCD-methode is nog steeds actueel en het begint altijd bij datgene wat al aanwezig is in een community: de bronnen.
Maexchange

Maexchange

afbeelding van Redactie  
Instrument
19 januari 2016
De MAEXchange is een instrument waarmee je de maatschappelijke waarde van je initiatief visueel maakt in een online profiel.