Platform voor buurtontwikkeling

Hoe betrek je jongeren bij de oplossing van conflicten in de buurt?

JOLO: Jongeren Lossen Het Op
Methodebeschrijving
22 september 2016

Last van conflictsituaties met jongeren? Laat ze het zelf oplossen met JOLO; een methode waarin jongeren worden getraind en ingezet als jongerenbuurtbemiddelaar.

 

 

Jongeren zijn regelmatig betrokken bij onenigheid in de buurt, maar zelden bij de oplossing. JOLO is een methode die daarom jongeren tussen de leeftijd van twaalf tot twintig inzet als vrijwillige jongerenbuurtbemiddelaars. Zij bemiddelen in conflicten tussen jongeren onderling en tussen jongeren en volwassenen. Om dat te kunnen krijgen ze training in communicatieve vaardigheden en het vinden van manieren om conflicten in de buurt op te lossen. Door deze aanpak worden de jongeren op hun kwaliteiten aangesproken en buurtbewoners zien dat ze in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren.

Deze methode sluit beter aan bij conflicten waar jongeren bij betrokken zijn omdat de bemiddelaar de taal spreekt van de ruziemakers. Daarom is belangrijk dat buurtbemiddelaars zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenstelling in de buurt. In het onderstaande filmpje vertelt een buurtbemiddelaar over een voorbeeld van jongerenbuurtbemiddeling.

 

 

JOLO is als methodebeschrijving opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies en kent de volgende werkzame elementen:
  • Jongeren en volwassenen worden beiden betrokken bij het zoeken naar duurzame 
oplossingen voor problemen met het gedrag in en het gebruik van de openbare ruimte.
  • Niet het probleem staat centraal, maar de relatie en communicatie tussen betrokkenen. 

  • Jongeren worden aangesproken op hun kwaliteiten en daardoor worden hun zelfbeeld en 
de beeldvorming over jongeren positief beïnvloed. 

  • De jongerenbemiddelaars fungeren als rolmodel voor andere jongeren. 

  • Empowerment: jongeren worden getraind en gecoacht in de voor conflictbemiddeling 
benodigde vaardigheden en doen daar ervaring mee op. 

  • Samenwerking van welzijn, politie, woningcorporaties en jongerenwerk.