Platform voor buurtontwikkeling

Citytrainers leert (jonge) bewoners zelf activiteiten in de buurt te organiseren

Pas de Citytrainers-methode ook toe in jouw buurt/stad
Methodebeschrijving
14 oktober 2016
Citytrainers leert (jonge) bewoners zelf activiteiten in de buurt te organiseren

Foto: Jan Mulders (Flickr Creative Commons)

(Jonge) stadbewoners hebben goede ideeën voor sport- en culturele activiteiten. Maar hoe zorg je dat ze dat ze die ook kunnen uitvoeren? In Den Bosch worden ze opgeleid tot Citytrainer.

 

 

Alex van Hassel is Citytrainer en jongerenambassadeur. De opleiding voor Citytrainer bood hem de mogelijkheid om zijn eigen pad te volgen. Hieronder vertellen hij en andere Citytrainers hun verhaal:

In Den Bosch worden inwoners vanaf 14 jaar opgeleid tot Citytrainer: zij leren activiteiten organiseren voor hun eigen buurt of netwerk en werven zelf de deelnemers. Dat zorgt ervoor dat andere bewoners ook actief worden. De activiteiten die door Citytrainers worden opgezet sluiten beter aan bij de interesses van de doelgroep. Ook worden mensen beter bereikt die niet op het reguliere aanbod afkomen.

Citytrainers wordt toegepast in 12 gemeenten

In 2010 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch de methode Citytrainer ontwikkeld om jongeren te leren zelf sportactiviteiten te organiseren. Vanwege het succes is de aanpak verbreed: alle inwoners vanaf 14 jaar kunnen Citytrainer worden en de activiteiten kunnen sportief of cultureel van aard zijn. Inmiddels wordt de methode in 12 gemeenten toegepast.

 

 

(Kwetsbare) jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en willen iets terugdoen

Praktijkonderzoek laat zien dat deelname aan de activiteiten in veel gevallen een positieve uitwerking heeft op het zelfvertrouwen van deelnemende jongeren. Zij geven aan dat ze door het project meer betrokken zijn geraakt bij hun buurt, hun talent hebben verbeterd en dat ze trots zijn op wat ze hebben bereikt. Van de 200 getrainde Citytrainers in ’s-Hertogenbosch is de helft actief gebleven.

Opvallend is dat kwetsbare jongeren, die eerder zorgden voor overlast of voortijdig de school hebben verlaten, dankzij Citytrainers meer betrokken zijn geraakt bij hun wijk of buurt. Jongeren geven aan dat ze juist wat willen terugdoen voor de jongere generatie, omdat ze zelf een gemis hebben ervaren in de wijk waarin ze zijn opgegroeid.

Citytrainers is opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies en kent de volgende de werkzame elementen:

 

  • Het eigen talent, verhaal, probleem en/of de uitdagingen van de deelnemers aan de Citytraining staan centraal, de training levert maatwerk op individueel niveau.
  • Het is een laagdrempelige interventie, toegankelijk voor inwoners vanaf 14 jaar die de Nederlandse taal beheersen en gemotiveerd zijn om sport- en culturele activiteiten te organiseren in hun stad of dorp en is kosteloos.
  • Deelnemers zetten hun eigen ideeën en talenten om in activiteiten en realiseren zo een vraaggestuurd aanbod.
  • Eigen initiatieven komen tot stand en de deelnemers bouwen aan een duurzaam netwerk. Door middel van de praktijkervaringsbank weten mensen en inspirerende partijen elkaar te vinden.
  • De interventie kan uitgevoerd worden door verschillende partners, waardoor het niet organisatie-afhankelijk is en overgenomen kan worden door andere organisaties.
  • Inwoners (Citytrainers) werven andere inwoners, waardoor het bereik groter is en mensen op een natuurlijke manier kennismaken met organisaties/verenigingen.
  • De rol van professionals en vrijwilligers wordt anders ingevuld dan in het sport- en cultuurbeleid gebruikelijk is: er wordt minder vanuit het bestaande aanbod geredeneerd en gehandeld en meer vanuit overleg en interactie met de betrokken jongeren of volwassenen. Hierdoor sluit het aanbod beter aan op de vraag en behoeften.
  • Er vindt een ‘warme’ overdracht van de aspirant Citytrainer plaats van de cursusleider naar de praktijkbegeleider. Dit draagt bij aan het beter bereiken van de doelgroep en tussen Citytrainers en professionals ontstaat door het intensieve contact een vertrouwensband.
  • Praktijkbegeleiders worden opgeleid. Professionals uit organisaties leren coachen, waardoor ze vanuit de organisaties een meer vraaggestuurd aanbod tot stand kunnen brengen en de drempel tot samenwerking met nieuwe vrijwilligers/Citytrainers kleiner wordt.
  • Er is nazorg voor opgeleide Citytrainers door ze betrokken te houden bij vrijwillige taken in de stad. Wanneer ze een tijd niet actief zijn geweest worden ze benaderd.