Platform voor buurtontwikkeling

Methoden en instrumenten voor buurtontwikkeling. Soms met een praktijkvoorbeeld, altijd met links naar achtergrondinformatie. 

Buurtpreventie is niet zonder risico

Foto: Metro Centric (Flickr Creative Commons)

‘Buurtpreventieteams’ of buurtwachten hebben de laatste tijd een enorme vlucht genomen. Vasco Lub onderzocht dit fenomeen, en de risico’s. Ze blijken vooral een tijdelijk effect te hebben.

Hoe zorg je dat de doe-energie in de buurt niet verslapt of verdwijnt? Met de BRUISmethode wordt een goed idee ook werkelijkheid.
Handboek Bouwen aan Buurthulp

Foto: Herman Kopinga (Flickr Creative Commons)

Een handboek vol voorbeelden dat inzage geeft in manieren waarop buurtbewoners netwerken bouwen voor het realiseren van buurthulp. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden als je eens wat wilt doen voor je buurtgenoten.
De effectenarena is een instrument waarmee je de resultaten van je project kunt expliciteren. Dit helpt om te beoordelen hoe ieders inzet opweegt tegen het eindresultaat. Diane Elshout vertelt hoe dat in zijn werk ging bij een tijdelijk openluchttheater in de wijk.
Crowdfunding is een alternatief financieringsinstrument waarbij de ‘crowd’, een grote groep mensen, met kleine donaties een (start)kapitaal realiseren. 
Buurtgerichte Sociale Activering

Buurtgerichte Sociale Activering in Emmen (Still uit Youtube video)

Hoe overbrug je de kloof tussen instellingen en kwetsbare burgers? Een buurtactiveerder werkt aan participatie van beide kanten en zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners hun stem kunnen laten horen.
Het ACTIE-model is een praktisch instrument waarmee sociaal werkers en gemeenten hun professionele rol ten opzichte van actieve burgers kunnen bepalen.

ABCD (Asset Based Community Development) is een aanpak die eind jaren '80 ontwikkeld is door John McKnight. De ABCD-methode is nog steeds actueel en het begint altijd bij datgene wat al aanwezig is in een community: de bronnen.
Maexchange

Maexchange

afbeelding van Redactie  
Instrument
19 januari 2016
De MAEXchange is een instrument waarmee je de maatschappelijke waarde van je initiatief visueel maakt in een online profiel.