Platform voor buurtontwikkeling

Onderzoeker @ Bureau Omlo
afbeelding van Jurriaan Omlo  
Zes modellen van outreachend werken

Foto: Chase Elliot Clark (Flickr Creative Commons)