Platform voor buurtontwikkeling

Hoe werk je aan een inclusieve samenleving?

Lesmodule Kwartiermaken
Man met rolstoel, Oude Singel Leiden

Flickr Creative Commons FaceMePLS

Instrument
7 augustus 2017

In de buurt heb je te maken met bewoners met verschillende achtergronden en capaciteiten. Hoe werk je aan een inclusieve buurt waarin iedereen mee kan doen? Doortje Kal helpt je aan een ‘kwartiermaak-mindset’. Ze ontwikkelde voor WMO-werkplaatsen een handleiding.

 

 

Kwartiermakers zijn de wegbereiders van inclusie. Ze werken aan een klimaat waarin ‘niet-standaardburgers’ mee kunnen doen. Dat kunnen mensen zijn met een psychiatrische achtergrond zijn of met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Kwartiermakers proberen een cultuur van gastvrijheid te creëren waarin zij allemaal mee kunnen doen.

Daarom heeft Doortje Kal, voormalig bijzonder lector Kwartiermaken aan de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met deze hogeschool en de WMO-werkplaats Utrecht een onderwijsmodule Kwartiermaken ontwikkeld. Want: ‘voor inclusie is het nodig dat alle sociale professionals en eigenlijk alle professionals in het sociale domein een 'kwartiermaak-mindset' hebben, een bewustzijn dat uitsluiting bestrijdt door te werken aan ruimte voor anders-zijn.’

Download de lesmodule op via de website van WMO-werkplaatsen