Platform voor buurtontwikkeling

Waar vind je elkaar digitaal

Foto: stock (123rf)

Blog
31 maart 2020

Digitale buurtplatforms, zoals Facebookgroepen, mijnbuurtje.nl, Wijkconnect en NLvoorElkaar, zijn een uitkomst tijdens deze quarantaineperiode.
Brainstorm vult rugzak met ideeën

Beeld: 123RF

Vanuit de welzijnsorganisatie M.O.S. houden wij ons als wijkwerkteam bezig met het versterken van de leefbaarheid in de gemeente Smallingerland.
Boeken die ruiken naar pizza

Foto: Djuna Buizer

Als iemand die direct opstaat en weg marcheert zodra ze door de bewaking op een festivalterrein verzocht wordt het terrein te verlaten, heb ik mezelf snel in de vrijwillige fysieke isolatie gedaan.
Online burgerparticipatie neemt vlucht

Beeld: 123RF

Publicatie
18 juni 2020

Door de coronacrisis krijgt burgerparticipatie grotendeels vorm via online middelen. Wat maakt dat los en wat zijn de ervaringen?
Misschien zijn er meer opbouwwerkers die zich de afgelopen weken deze vraag stellen. Als oud-opbouwwerker ben ik benieuwd hoe ons werk is veranderd door de maatregelen rondom corona.
Hoe kunnen mensen met bijvoorbeeld psychiatrische problemen of een verslaving toch meedoen in de samenleving, hun wijk of stad? En wat is specifiek de rol van woningcorporaties bij het ondersteunen van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid?
Sociaal werkers: blijf in contact
Artikel
30 april 2020

In een eerder artikel worden de afwegingen voor sociaal werkers - om in deze tijd wel of geen fysieke ontmoetingen op te zoeken - uiteen gezet.
Half maart kwam Nederland thuis te zitten en werden er andere manieren gevonden om met elkaar in contact te komen. Gesprekken vanaf het balkon of in de tuin, bingo’s op Facebook en eindeloos veel videobellen.
Schermafbeelding van digitale meeting opbouwwerkers

Foto: eigen foto Daniël Pit

Blog
20 maart 2020

Even leek de wereld stil te staan en tegelijkertijd sneller te draaien dan ooit. Al onze agenda’s konden in de prullenbak. Afspraken werden afgezegd, bijeenkomsten uitgesteld. Het opbouwwerk moest iets doen, en wel onmiddellijk, maar wat?
Eenzaamheid onder Marokkaanse ouderen
Publicatie
13 mei 2020

Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit het verkennende onderzoek van Hanan Nhass en Joline Verloove? De ouderen blijken gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid te ervaren, maar ze bespreken deze amper expliciet met familie en anderen in hun