Platform voor buurtontwikkeling

Wijkgericht werken: zo doen we dat

Werkboek voor pioniers en doordenkers
Publicatie
afbeelding van Platform31  
10 juli 2019
Wijkgericht werken: zo doen we dat

Foto: stock (123rf)

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Met die vraag gingen het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), A&O fonds Gemeenten en Platform31 met zes gemeenten aan de slag. De lessen uit deze werkplaatsen zijn verzameld in een werkboek.

 

Zes trio’s van ambtenaren die werken in en aan de wijk kwamen naar de werkplaatsen. De deelnemers uit gemeenten waren niet alleen wijkambtenaren maar ook juist sectorale ambtenaren uit het sociale en fysieke domein. Hoewel de trio’s aan dezelfde opgaven werkten, kwamen ze elkaar toch niet elke dag tegen. In de werkplaatsen leerden wijk- en sectorambtenaren elkaar en elkaars werkzaamheden kennen. De deelnemende trio’s kwamen uit de gemeenten Coevorden, Oss, Oost Gelre, Overbetuwe, Almelo en Zwijndrecht.

Aan de hand van casuïstiek legden de deelnemers een verbinding tussen strategie, organisatiestructuur en samenwerking in hun gemeente. Want hoe maak je als gemeente een integraal wijkplan met bewoners én maatschappelijke partners? Of hoe ga je om met bewonersinitiatieven die goede ideeën maar niet tot uiting weten te brengen? Door gestructureerd naar deze casuïstiek te kijken, kun je lessen trekken voor de gehele gemeentelijke organisatie.

Spanningsveld

In de werkplaatsen zochten we het spanningsveld op tussen de gemeentelijke organisatie en de weerbarstige praktijk. We keken daarbij specifiek naar de afstemming tussen de wijk- en sectorale ambtenaar. Want hoewel wijkgericht werken vaak op de bestuurlijke agenda staat, betekent dat niet direct dat alle ambtenaren in de gemeentelijke organisatie hiermee bekend zijn. Er zijn bestaande procedures, budgetten en kaders die niet aansluiten bij wijkgericht werken. Hoe breng je bijvoorbeeld de procedure dat er bomen door ziekte gekapt moeten worden samen met de wens van straatbewoners om meer groen in de buurt te hebben? Samen dachten de deelnemers na over hoe sector- en wijkambtenaren in gezamenlijkheid kunnen bijdragen aan het versterken van de relatie tussen gemeente en wijk.

Aan de slag

In dit werkboek presenteren we de lessen uit de werkplaatsen voor gemeenten die aan de slag willen óf zijn met wijkgericht werken. Dit vullen we aan met ervaringen uit de casussen en interviews met wijkambtenaren. Een handige werkwijze voor wijkambtenaren om dit werkboek te gebruiken is om net zoals de deelnemers een casus centraal te stellen en daarmee zelf aan de slag te gaan. Onze tip is om samen aan de slag te gaan met sectorale beleidsmedewerkers en wijkambtenaren. Juist dan vind je de verbinding.

Ook aan de slag met een casus uit je eigen praktijk? Dit najaar organiseren Platform31,  LPB en A&O fonds Gemeenten wederom een ronde werkplaatssessies wijkgericht werken. Er is nog plek!

Dit artikel verscheen eerder bij Platform31. Het werkboek is geschreven door Mirjam Fokkema en Jochem Heemskerk van Platform31 en René Kerkwijk van het LPB.

 

afbeelding van Platform31

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.
afbeelding van Platform31  

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Reageer op dit artikel

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.