Platform voor buurtontwikkeling

Waar knelt en schuurt het huidige beleid voor wijkaanpak? We belichten drie rapporten die - dankzij de bijdrage van bewoners en community builders - een schat aan goede voorbeelden en aanbevelingen delen.

De fervente tv-kijker kan ‘m niet gemist hebben de afgelopen weken, de KRO-NCRV-serie De Kolping: een volkswijk in renovatie. Tijdens zes afleveringen verblijf je als kijker in de Nijmeegse volksbuurt De Kolping, die vanwege een renovatie en sloop-nieuwbouw anderhalf jaar lang op de schop ligt.

Bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak

Foto: Joris Cornielje (Flickr Creative Commons)

 

Hoe komen we tot succesvolle programmatische samenwerking voor wijken die een duw in de rug nodig hebben? Om steden en hun partners te inspireren en te ondersteunen, startte Platform31 met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de learning community ‘Gebiedsgericht werken aan vitale wijken’.

Bewoners zetten hun wijk te kijk

Foto: Wijkkijkfestival

Hoe kijken professionals uit de wijk aan tegen het wijkgericht werken van gemeenten? Hoe integraal gebeurt dat volgens hen? En hoe verloopt de samenwerking? Charlotte Post, adviseur leefbaarheid en duurzaamheid, vertelt over haar succesvolle samenwerkingen met bewoners en gemeenten.

Actieve bewoners en de Omgevingswet

Foto: stock (123rf)

Wijkgericht werken: zo doen we dat

Foto: stock (123rf)

Hoe geef je als gemeente succesvol en effectief vorm aan wijkgericht werken? Met die vraag gingen het Landelijk Platform Buurtgericht werken (LPB), A&O fonds Gemeenten en Platform31 met zes gemeenten aan de slag. De lessen uit deze werkplaatsen zijn verzameld in een werkboek.

Vele monden, vele meningen - door Fenix Rotterdam

Vele monden, vele meningen - door Fenix Rotterdam

Het doel van wijkgericht werken is de uitvoering en het beleid toespitsen op de leefwereld van de wijkbewoner. Maar hoe organiseer je dit in de gemeentelijke organisatie? Han van Dam en Hetta Schultz werken voor de gemeente Rotterdam en delen hun ervaringen.