Platform voor buurtontwikkeling

Serie: de actuele wijkaanpak in grote steden

Op deze pagina lees je over de wijkaanpak in Utrecht, Den Haag en Amsterdam vanuit het perspectief van zowel de bestuurder als de bewoner. Hoe balanceren bestuurders en ambtenaren tussen de politieke ambities en verwachtingen vanuit de samenleving? En wat is wijkaanpak voor een Utrechter, Hagenees en Amsterdammer?

Henk Krijnen ging namens Buurtwijs het gesprek aan met de bestuurders. Later liet Buurtwijs, in samenwerking met LSA Bewoners, het woord aan de bewoners. 

De Utrechtse Wijkaanpak

Alles stroomt via relaties en stagneert bij structuren

We ontmoeten Ady Hoitink en Esther Kersten bij het Hof van Cartesius, een verrassende plek waar duurzaamheid en creativiteit van af spatten. Hier spreken we over de Kracht van Zuilen, Bewonersbod, speelruimte, vertrouwen, maar ook over de dreigende tweedeling in Utrecht.

 

Hoe wijkgericht werken in het DNA van de gemeente Utrecht kroop

Een wethouder en voormalig hoofd Wijken leggen uit hoe in Utrecht het wijkgericht werken vorm heeft gekregen. Een gesprek over het belang van schaalgrootte, wijkambities en de belevingswereld van de Utrechtenaren.

 

De Haagse Wijkaanpak

Loslaten is ook echt loslaten

Wijkaanpak is meer dan alleen programma’s. Het is loslaten zonder de neiging om nieuwe controle in te bouwen. We reizen af naar Den Haag en spreken met Hans Hoogvorst en Hans van Oel uit de Haagse buurt ReVa.

 

De kunst van het centraal stellen van de kansen in een wijk

Twee Haagse ambtenaren vertellen hoe ze laveren tussen ongeduldige raadsleden, sceptische collega’s en over hun motivatie om het beleid beter te laten aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid van de wijk.

 

 

De Amsterdamse Wijkaanpak

Gemeente, kom dan naast ons staan!

De ene gebiedsmakelaar is de andere niet, is de ervaring van Jan Siersma en Janine Westerveld uit Amsterdam Noord. Met de hoofdstad sluiten we deze reeks af over de wijkaanpak in grote steden.

 

 

 

Gebiedsgericht werken springlevend ondanks de centralisatie

Eerst kende Amsterdam ver gedecentraliseerde deelraden, nu is er sprake van hernieuwde centralisatie. Niettemin is de mentaliteit van gebiedsgericht werken nog steeds springlevend!

 

Kijk het beest in de bek, gemeenten aan zet

Met betrokken ambtenaren sprak Henk Krijnen over de wijkaanpak van vroeger, van nu en van ná 21 maart. In deze slotbeschouwing lees je dat de wijkaanpak leeft bij de gemeenten, maar dat er dringende kwesties zijn die opgepakt moeten worden wil de wijkaanpak blijven bijdragen aan betere buurten.