Platform voor buurtontwikkeling

Serie: de actuele wijkaanpak in grote steden

Op Buurtwijs zijn vooral buurtmakers aan het woord, zij die zichtbaar de buurten mooier, fijner, prettiger maken. Je hoort echter minder van ambtenaren en bestuurders die ondertussen vanachter de coulissen dit ondersteunen. Op een flinterdun koord balanceren zij tussen politieke ambities en verwachtingen vanuit de samenleving. Hoe doen ze dat? Wat houdt ze in balans en wat brengt ze uit balans? We schetsen de inhoud van het beleid, maar zijn vooral geïnteresseerd in hoe het wijkenbeleid al doende gestalte krijgt en hoe wijkgericht werken precies werkt.

Henk Krijnen ging namens Buurtwijs op zoek naar de staat van de wijkaanpak in drie grote gemeentes.

 

Kijk het beest in de bek, gemeenten aan zet

Met betrokken ambtenaren sprak Henk Krijnen over de wijkaanpak van vroeger, van nu en van ná 21 maart. In deze slotbeschouwing lees je dat de wijkaanpak leeft bij de gemeenten, maar dat er dringende kwesties zijn die opgepakt moeten worden wil de wijkaanpak blijven bijdragen aan betere buurten.

 

 

De Amsterdamse Wijkaanpak

Eerst kende Amsterdam ver gedecentraliseerde deelraden, nu is er sprake van hernieuwde centralisatie. Niettemin is de mentaliteit van gebiedsgericht werken nog steeds springlevend!

 

 

 

 

De Haagse Wijkaanpak

Twee Haagse ambtenaren vertellen hoe ze laveren tussen ongeduldige raadsleden, sceptische collega’s en over hun motivatie om het beleid beter te laten aansluiten bij de alledaagse werkelijkheid van de wijk.

 

 

 

De Utrechtse Wijkaanpak

Een wethouder en voormalig hoofd Wijken leggen uit hoe in Utrecht het wijkgericht werken vorm heeft gekregen. Een gesprek over het belang van schaalgrootte, wijkambities en de belevingswereld van de Utrechtenaren.