Platform voor buurtontwikkeling

  Aan het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste volkshuizen, later buurthuizen, in Nederland. Een beknopte geschiedenis over het ontstaan van een fenomeen dat ook nu nog van waarde is.

Saul Alinsky

Saul Alinsky (Still uit een interview, 1967)