Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

houten figuren van mensen en huisjes

ABCD-methode is actueler dan ooit tevoren

Wat kunnen we leren van het verleden?

Publicatiedatum: 5 januari 2021

Hoe komt het toch dat interventies komen en gaan? De opkomst en ondergang van de ABCD is een leerzame casus. En belangrijker: we hebben een nieuwe kans om te leren van de fouten uit het verleden, want ABCD is momenteel razend populair.

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau en maatschappelijk niveau. In dit artikel gaat de Werkplaats Sociaal Domein Twente in op hoe de landelijke en regionale ontwikkelingen qua organisatie en onderzoek gestroomlijnd zijn. 

Publicatiedatum: 4 januari 2021

Tom Keek deed onderzoek naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dat deed hij samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag. Uitkomsten staan gebundeld in een verkennend essay. Keek bepaalt vervolgens prioriteiten van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken op basis van werkateliers. 

Publicatiedatum: 14 december 2020

Ontmoetingen tussen mensen die van elkaar verschillen in afkomst en religie worden op allerlei plekken in Nederland georganiseerd. Dit is een beproefde methode om onder andere vooroordelen tegen te gaan en scheidslijnen tussen groepen te overbruggen. Maar hoe en wanneer werkt dit?

Burgercollectieven kunnen een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamer en rechtvaardiger samenleving. Voorwaarde hierbij is dat ze veerkrachtig kunnen doorgroeien door zelf uitdagingen rond interne organisatie en ledendynamiek op te pakken, zo blijkt uit dit onderzoek van Institutions for Collective Action. 

puzzelstukjes ontmoeten elkaar passend

Hoe wordt een leegstaande school een buurtbedrijf?

Bewoners creëren een zelfvoorzienende ontmoetingsplek

Publicatiedatum: 1 december 2020

Wederzijds onbegrip hoeft geen reden te zijn om te stoppen, aldus Rudi Theunissen. Als welzijnswerker ondersteunde hij een groep bewoners in Almelo om een ontmoetingsplek te creëren. Met hem blikken we terug op dit proces.

Sociaal werker anno 2020

Onmisbaar voor de kwaliteit van onze samenleving

Publicatiedatum: 3 november 2020

Sociaal werk is een beroep dat door een brede groep beroepskrachten wordt uitgevoerd. Om meer inzicht te krijgen in deze beroepsgroep, maakten ze bij Movisie een schets van sociaal werkers anno 2020.

Hartje voor solidariteit en stift met twee kanten (dikke en dunne punt)

Met wie ben jij solidair?

De warme en koude kant van solidariteit

Publicatiedatum: 22 oktober 2020

Als sociaal werker probeer je de solidariteit tussen mensen te versterken en dat is best een grote taak. Wat verstaat Monique Kremer, hoogleraar actief burgerschap, onder solidariteit en hoe kunnen we die versterken?

gebalde vuisten in de lucht, kracht uitstralen

Krachtpunten in de wijk

Meer eigenwaarde en onderlinge acceptatie

Publicatiedatum: 15 oktober 2020

Wijkinitiatieven die krachten uit de buurt samenbrengen, hebben in korte tijd en met weinig middelen al veel maatschappelijke waarde gecreëerd, blijkt uit een verkenning van Impuls werkplaats van het Radboudumc. Wat is er nodig om dit te blijven doen?

Investeer nu in de sociale basis

Investeer nu in de sociale basis

En voorkom hoge zorgkosten later

Publicatiedatum: 24 september 2020

Het belang van de sociale basis wordt breed gedeeld, maar over de benodigde investeringen in deze basis is het laatste woord nog niet gezegd.