Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Stedelijk beleidskader 2020 - 2023 van de gemeente Amsterdam

Publicatiedatum: 2 december 2019

Binnen het landelijk leertraject Versterken van de Sociale Basis werken de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie samen met 13 gemeenten en betrokken partners aan de versterking van de sociale basis. Ze leveren zo een bijdrage aan ‘het samen leren in de nieuwe context’. In de notitie ‘De Sociale Basis: het investeren waard’ werken zij de ondersteuningsbijdrage voor 2019 kort uit.

Bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak

Foto: Joris Cornielje (Flickr Creative Commons)

 

Bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak

Een gedeeld gevoel van urgentie

Publicatiedatum: 5 november 2019

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht om wijkgericht te werken. Toch blijft de uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de gemeentelijke organisaties nog regelmatig lastig. Gedeeld gevoel van urgentie blijkt een mooi startpunt.

Samenlevingsopbouw is uit de mode

Foto: stock (123rf)

Samenlevingsopbouw is uit de mode

Welkom ‘sociale basis’

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Hoe krijgen we het voor elkaar dat inwoners zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen waar nodig? Movisie zoekt het antwoord in een zesdelige podcastserie over de sociale basis: ‘Sterke wijken, gelukkige bewoners!’

Groen verbindt zorg en de buurt

Foto: stock (123rf)

Groen verbindt zorg en de buurt

10 tips voor meer verbinding

Publicatiedatum: 3 september 2019

Bewoners van (zorg)instellingen en buurtbewoners die samen in een tuin werken: leidt dit tot meer onderling contact en meer sociale cohesie in de buurt? Het antwoord is ja!

Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

Foto: stock (123rf)

Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

Onderzoek naar onderlinge hulp in Overtoomse Veld

Publicatiedatum: 25 juli 2019

Zijn bewoners van een superdiverse wijk bereid om voor elkaar te zorgen? In de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld blijkt wel sprake van ‘alledaagse attentheid’: even de boodschappen naar boven tillen in het portiek of eten brengen bij een zieke buurvrouw.

Buurt voor iedereen

Foto: stock (123rf)

Een buurt voor iedereen

Publicatie over vijf onderbouwde kenmerken

Publicatiedatum: 23 juli 2019

Movisie-adviseurs Anne-Marie van Bergen en Hilde van Xanten beschreven vijf kenmerken van een buurt voor iedereen. Daarvoor keken ze naar wat er al gebeurt in Nederland en combineerden dit met wat in de literatuur beschreven is.

 

Beleid- en actieplan 2019 - 2020 van de gemeente Venlo

Notitie van de gemeente Leiden uit 2019 over nieuwe werkwijze om de sociale basis te versterken.

Kringloopwinkel sociaal knooppunt in de wijk

Foto: stock (123rf)

Kringloop, het sociale knooppunt van de wijk

Groningen ervaart de kracht van klein

Publicatiedatum: 4 december 2018

Onlangs vierde Groningen het Feest van de Democratie, een bewonersconferentie over de doorontwikkeling van het Gebiedsgericht Werken in Groningen. Het verhaal van de Oude Bieb mocht daarin niet ontbreken.