Platform voor buurtontwikkeling

Breng de menselijke maat terug in de wijk

Bewoners en wijkwerkers willen de wijkgerichte aanpak vernieuwen
Publicatie
afbeelding van Redactie  
21 januari 2021

Waar knelt en schuurt het huidige beleid voor wijkaanpak? We belichten drie rapporten die - dankzij de bijdrage van bewoners en community builders - een schat aan goede voorbeelden en aanbevelingen delen.

 

Het is één van de meest urgente opgaven van dit moment: hoe voorkomen we dat kwetsba-re wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van o.m. werkloosheid, schulden, eenzaamheid komen? Hoe kunnen we het huidige systeem openbreken, leren van het verleden en in actie komen via een langjarig en lerende wijkaanpak?

Op de drempel van 2021 verschijnen rapporten van drie onderzoekers die op zoek zijn gegaan naar ervaringen en aanbevelingen vanuit de wijk zelf: via bewoners en wijkwerkers die elke dag ervaren waar de huidige aanpak knelt en schuurt. Bevlogen mensen, die persoonlijke verhalen delen en hun blik richten op een toekomst waar iedereen gelijke kansen krijgt. In de wijk, op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

De juiste snaar raken

Bouchra Dibi constateert dat een grote groep kwetsbare bewoners het heeft opgegeven. Zij maken geen gebruik (meer) van het aanbod van de verschillende instanties in de wijk: van jongerenwerk tot schulphulpverlening tot GGZ. Buurtteam, gemeentelijke loketten en de woningcorporatie worden vermeden. Alleen als de juiste professional de juiste snaar weet te raken gloort er hoop, want de behoefte aan hulp is er zeker wél. 

Wat gaat hier mis? Welke verkeerde aannames worden er aan beide kanten gemaakt? Hoe kunnen we het vertrouwen weer herstellen? Tientallen bewoners en ‘frontliniewerkers’ ge-ven antwoord op deze vragen. Ze willen bijvoorbeeld meer ruimte om af en toe buiten de ‘lijntjes’ te kunnen kleuren, zodat de bewoner centraal staat in plaats van het systeem.

Groeikracht

Samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag heeft Tom Keek onderzoek gedaan naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dit is gebundeld in een verkennend essay. In vier werkateliers heeft hij vervolgens prioriteiten bepaald van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken, in het rapport Bouwen aan groeikracht.

Een belangrijke conclusie is dat het oplossen van alléén de deelproblemen in de wijk – woningen bouwen, overlast aanpakken, schulden saneren – niet genoeg impact heeft. Organisaties moeten over de grenzen van hun eigen domein durven te kijken. Bewoners raken nu verstrikt in de veelheid aan loketten en regelingen. Alleen dan kan het slimmer, integraler en innovatiever. Het opzetten van luisterloketten in de wijk, een taskforce ontschot werken en wijkinnovatiebedrijven zullen naar de mening van Tom de groeikracht van de wijk versterken.

Meerjarige aanpak 

Wat zijn werkzame principes in kwetsbare gebieden? Dat was de centrale vraag van een online dialoog tussen non-profit organisaties, bedrijven, gemeenten en andere overheden. De intensieve sessie leverde bijna 3000 adviezen, meningen en inzichten op. In veel van deze reacties klonk door dat samenwerken over grenzen en domeinen heen nog tekort schiet, terwijl dat juist nu zo belangrijk is om tot andere werkwijzen en nieuwe oplossingen te komen. De oogst is een schat aan goede voorbeelden uit ‘kansrijke wijken’ in Nederland en een oproep voor méér ruimte voor de wijkprofessionals, vrijwilligers en actieve bewoners. Deel-nemers waren het erover eens dat de overheid echt moet inzetten op een meerjarige aanpak, dus geen projectencarroussel.

Lees het volledig rapport over de inventarisatie van werkzame principes in kwetsbare wijken

Dag van de Buurt

Alle rapporten zijn te vinden op het kennisplatform WijkWijzer, dat in het kader van het programma Leefbaarheid en Veiligheid ontwikkeld wordt door een brede coalitie van onder andere kenniscentra, VNG, Platform31, communities of practice, bewonersorganisaties, sociaal ondernemers en ‘communitybuilders.’ Zij werken samen om effectieve werkwijzen en goede voorbeelden van gebiedsgerichte aanpakken toegankelijk te maken. Het platform wordt op 28 januari officieel gelanceerd tijdens de Dag van de Buurt.

Lees ook artikelen uit de serie ‘De actuele wijkaanpak in grote steden’ over de wijk-aanpak in Utrecht, Den Haag en Amsterdam vanuit het perspectief van zowel de bestuurder als de bewoner. Henk Krijnen ging namens Buurtwijs het gesprek aan met de bestuurders. Vervolgens vroeg Buurtwijs, in samenwerking met LSA Bewoners, de bewoners om te reflec-teren op deze bevinding.

 

Lees meer over: