Platform voor buurtontwikkeling

Over het Kennisplein Sociale basis

Op dit Kennisplein plaatsen we onderzoek, kennis en visies over hoe je de sociale kwaliteit van buurten en wijken kunt verbeteren. Denk aan onderzoekpublicaties, visiestukken en beleidsdocumenten. Deze kennis verbinden we met de praktijk. Ook reflecteren we op wat de sociale basis eigenlijk is en wat er wel en niet werkt bij het versterken hiervan.

Voeg zelf kennis toe!

Heb je zelf kennis die relevant is voor de sociale basis, of ken je interessant onderzoek? En wil je graag jouw kennis delen met anderen? Dat kan door dit formulier in te vullen. Buurtwijs doet een lichte check en dan verschijnt de publicatie of het document in de bibliotheek en kan het door iedereen gevonden worden. Voor het Kennisplein hanteren we de volgende criteria:

 • Is het formulier volledig ingevuld?
 • Gaat de publicatie over buurten en wijken?
 •  Ligt de focus op collectieve voorzieningen?
 • Past het bij één of meerdere van de 4 pijlers van sociale kwaliteit?
  • sociaaleconomische zekerheid
  • sociale inclusie
  • sociale cohesie
  • sociale empowerment

Wat verstaan we onder sociale basis?

Je kunt niet meer om het begrip sociale basis heen. In beleid, maar ook steeds meer in de praktijk, wordt het gebruikt om alles in een buurt, wijk of dorp aan te duiden waar bewoners iets aan hebben. De sociale basis is het cement van de samenleving, een weefsel van verbindingen. Bij de sociale basis gaat het om de aanwezigheid van informele netwerken, burgeractiviteiten en betekenisvolle relaties, onder andere tussen burgers, professionals, religieuze instellingen, bedrijfsleven en de overheid. Het is een veelomvattend begrip. Om hier meer grip op te krijgen maken wij dankbaar gebruik van dit artikel van Lisbeth Verharen e.a., die naar de sociale basis kijken vanuit de theorie van sociale kwaliteit. Sociale kwaliteit ontstaat wanneer op het niveau van de samenleving is voldaan aan vier conditionele voorwaarden: sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie,sociale empowerment. 

De vier voorwaarden kun je zien als knoppen om aan te draaien bij het versterken van de sociale basis. Voor iedere voorwaarde heb je meerdere en ook andere spelers uit die sociale basis nodig. Op het Kennisplein verbinden we deze voorwaarden aan collectieve voorzieningen op buurtniveau. Een sterke sociale basis draagt er aan bij dat inwoners de mogelijkheden hebben te participeren in sociale relaties, informeel en formeel, op een manier die hen goed doet. Een sociale basis is er niet alleen om vraagstukken op te lossen, maar draagt intrinsiek bij aan de kwaliteit van (samen) leven, en vormt dus een waarde op zich.

Waarom een apart Kennisplein?

Op Buurtwijs verzamelen wij verhalen over buurtontwikkeling uit de praktijk, die we zoveel mogelijk verbinden aan relevante kennis. Op het Kennisplein draaien we het om. Hier verzamelen we relevante kennis over de sociale basis. Deze publicaties plaatsen we in een doorzoekbare bibliotheek en verbinden we waar mogelijk met de verhalen van Buurtwijs.

Vind je het leuk om zelf een artikel te schrijven, waarin je bijvoorbeeld de belangrijkste onderzoeksresultaten deelt en je dit illustreert aan de hand van een praktijkvoorbeeld? Dat kan ook! Kijk hier voor onze schrijftips of neem contact op met de redactie via info@buurtwijs.nl.