Platform voor buurtontwikkeling

Hoopvol en kwetsbaar. Omzien naar elkaar in tijden van corona

Publicatiedatum: 
12 januari 2021

Movisie en de Werkplaatsen Sociaal Domein brengen in deze notitie de gevolgen van corona in kaart op de vier terreinen van sociale kwaliteit. De hoofdstukken gaan over sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie, sociale empowerment. Per deelterrein worden vervolgens inzichten verzameld die kunnen helpen de sociale kwaliteit te versterken.

Bij het verstreken van sociaaleconomische zekerheid draait het om het versterken van de redzaamheid, bij sociale inclusie om toegankelijkheid en gelijkwaardigheid. Voor het versterken van de sociale cohesie is er een cruciale rol weggelegd voor sociaal werk. Bij sociale empowerment gaat het onder meer om in gesprek gaan over verbinding en nieuwe rituelen.

Auteur: 
Alderliesten, J., Repetur, L., Ham, M., Tuinstra, J., Verharen, L. (red.)
Organisatie: 
Movisie en Werkplaatsen Sociaal Domein, 2021.
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoeksrapport
Naam contactpersoon: 
Movisie
Ja
Kennisplein artikel: 
ja