Platform voor buurtontwikkeling

De Twentse zorg voor mensen met verward gedrag en hun naasten

Publicatiedatum: 
5 januari 2021

Verward gedrag of anders geformuleerd ‘onbegrepen’ gedrag kan impact hebben op persoonlijk en relationeel niveau, buurtniveau en maatschappelijk niveau. In dit artikel gaat de Werkplaats Sociaal Domein Twente in op hoe de landelijke en regionale ontwikkelingen qua organisatie en onderzoek gestroomlijnd zijn. 

Ook lees je hoe Twentse gemeenten samen met de GGD Twente en het lectoraat Social Work werken aan een sluitende samenwerking tussen professionals, mensen met verward gedrag, hun netwerk en (familie) ervaringsdeskundigen. Een sluitende samenwerking is een onderdeel van integrale cliëntondersteuning. 

Auteur: 
Engelbertink, M; Keijzer Peeters Weem, L.; Ribbert C. & Ellen Oosterkamp-Szwajcer, E.
Organisatie: 
Werkplaatsen Sociaal Domein
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoek
Ja
Kennisplein artikel: 
ja