Platform voor buurtontwikkeling

Bouwen aan groeikracht

Publicatiedatum: 
4 januari 2021

Tom Keek deed onderzoek naar het rauwe verhaal uit de wijk. Dat deed hij samen met zestig idee-generators uit Rotterdam en Den Haag. Uitkomsten staan gebundeld in een verkennend essay. Keek bepaalt vervolgens prioriteiten van nieuwe overheidsinterventies voor leefbare steden en veerkrachtige wijken op basis van werkateliers. 

Een belangrijke conclusie is dat het oplossen van alléén de deelproblemen in de wijk – woningen bouwen, overlast aanpakken, schulden saneren – niet genoeg impact heeft. Organisaties moeten over de grenzen van hun eigen domein durven te kijken. Bewoners raken nu verstrikt in de veelheid aan loketten en regelingen. Alleen dan kan het slimmer, integraler en innovatiever.

Auteur: 
Keek, T.
Organisatie: 
eranderbureau Keek-Your-Change & Stichting Colours of Impact (i.o.v. Ministerie van BZK)
Jaar uitgave: 
2021
Type publicatie: 
Onderzoek
Kennisplein artikel: 
ja