Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Samen met een grote groep inwoners werkt de Aktiegroep Het Oude Westen sinds de jaren zeventig van onderop aan een leefbare wijk. In een nieuwe publicatie over ‘inclusieve burgermacht’ beschrijft Movisie de werkwijze van dit buurtinitiatief in de Rotterdamse wijk Het Oude Westen

De Werkplaats Informeel Leren (WIL) en Movisie hebben de impact van de buurtbaan onderzocht in Amsterdam West. Een buurtbaner is een sleutelpersoon en kent de buurt van binnenuit. Hun ervaringskennis is de leidraad bij het contactleggen met andere inwoners in een kwetsbare positie, en zij ontplooien samen met die inwoners initiatieven in de buurt. 

Publicatiedatum: 16 september 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundels Wij in de Wijk van Movisie laten zien hoe initiatieven op allerlei plaatsen in het land daaraan werken. 

Geen repressieve, maar preventieve insteek in wijkrechtspraak. Dat is de insteek van de pilot Wijkrechtbank Eindhoven. De pilot is dus oplossingsgericht: de Wijkrechtbank probeert via deze aanpak te zorgen dat betrokkenen niet opnieuw strafbare feiten begaan. 

Publicatiedatum: 31 maart 2022

Hoe bereik je dat in wijken en buurten mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? De casusbundel Wij in de Wijk 3 laat zien dat bonding en zelforganisatie hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Publicatiedatum: 10 februari 2022

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Dit onderzochten Platform31, Nyenrode Business Universiteit en achttien gemeenten drie jaar lang in het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

In kwetsbare wijken in de grotere steden staat de leefbaarheid, vooral voor mensen met een migratieachtergrond, onder druk. De cijfers over leefomstandigheden op wijkniveau in de Wijkmonitor van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) helpen beleidsmakers met het maken van beleid op maat voor specifieke groepen.

Publicatiedatum: 24 december 2021

Reclasseren in de buurt, zoveel mogelijk met en bij cliënten. Dat is de inzet van negen experimenten die Reclassering Nederland uitvoerde op verschillende plekken in het land. Movisie begeleidde de experimenten en rapporteerde over de resultaten.

Publicatiedatum: 22 december 2021

In de Atlas van afgehaakt Nederland wordt verkend hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld.

Een onderzoek naar ‘informele sociaal werkpraktijken’ in Holendrecht. Over 'nabije kennis' naast professionale en ervaringskennis.