Platform voor buurtontwikkeling

Wij in de wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Publicatiedatum: 
18 januari 2021

De aandacht voor de sociale basis tekende zich op verschillende plaatsen ook al voor de coronacrisis af. De digitale publicatie ‘Wij in de wijk 2’ beschrijft net als de bundel Wij in de Wijk 1, initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en soms ook bedrijven, die de handen ineenslaan om hun omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken. 

Movisie reisden voor deze versie af naar verschillende delen van het land. We gingen weer naar de Randstad (Stadsdeel Amsterdam-Zuid, Oud Crooswijk in Rotterdam, de Utrechtse wijk Overvecht), naar Zutphen, Voorst (Gelderland), Hilversum en de Betuwse gemeente Beesd.

De wijken, buurten en dorpen die we op deze plekken bezochten verschilden van elkaar in omvang, inwonertal, welvaartsniveau, rust en ruimte, aanwezige voorzieningen, in levendigheid, economische dynamiek en in tradities van buurtactivisme en nabuurschap. Maar hoe groot de verschillen ook zijn, we kwamen overal dezelfde vraagstukken tegen die het lokale samenleven beïnvloeden: de vergrijzing, de groei van het aantal alleenstaanden en zorgbehoevenden in de directe omgeving, de groeiende diversiteit en verscherping van maatschappelijke tegenstellingen. Al deze maatschappelijke
ontwikkelingen en vraagstukken stellen uitdagingen aan het samenleven van oude en nieuwe bewoners. En toen kwam de coronacrisis daar nog eens overheen.

Bekijk ook deel 1

Auteur: 
Cadat-Lampe M.; Engbersen R.; Gent, van E.; Herder, M.; Jansen, J,; van de Kamp, J.; Repetur, L;
Organisatie: 
Movisie
Jaar uitgave: 
2020
Type publicatie: 
Boek
Naam contactpersoon: 
Lou Repetur
Kennisplein artikel: 
ja