Platform voor buurtontwikkeling

Kennisplein Sociale basis

Onderzoek en visiestukken over de sociale basis. Publicaties die onderzoek en praktijk verbinden.

Het versterken van de sociale basis is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Over het belang ervan is eigenlijk geen discussie. En daarmee is het dus een vraagstuk dat helemaal past om mee aan de slag te gaan in het kader van het Programma Sociaal Domein.

Bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak

Foto: Joris Cornielje (Flickr Creative Commons)

 

Bouwstenen voor een wendbare wijkaanpak

Een gedeeld gevoel van urgentie

Publicatiedatum: 5 november 2019

Gemeentelijke organisaties zijn steeds meer ingericht om wijkgericht te werken. Toch blijft de uitvoering van een wijkgerichte aanpak binnen de gemeentelijke organisaties nog regelmatig lastig. Gedeeld gevoel van urgentie blijkt een mooi startpunt.

Samenlevingsopbouw is uit de mode

Foto: stock (123rf)

Samenlevingsopbouw is uit de mode

Welkom ‘sociale basis’

Publicatiedatum: 17 oktober 2019

Hoe krijgen we het voor elkaar dat inwoners zich prettig voelen, goed samenleven en elkaar ondersteunen waar nodig? Movisie zoekt het antwoord in een zesdelige podcastserie over de sociale basis: ‘Sterke wijken, gelukkige bewoners!’

Publicatiedatum: 3 oktober 2019

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller signaleren van problemen en minder eenzaamheid en armoede. Het activeren en ondersteunen van de sociale basisis een belangrijk antwoord op allerlei maatschappelijkevraagstukken. Hoe zorg je dat burgers hierover meepraten en zichzelf – en elkaar – willen helpen? 

Groen verbindt zorg en de buurt

Foto: stock (123rf)

Groen verbindt zorg en de buurt

10 tips voor meer verbinding

Publicatiedatum: 3 september 2019

Bewoners van (zorg)instellingen en buurtbewoners die samen in een tuin werken: leidt dit tot meer onderling contact en meer sociale cohesie in de buurt? Het antwoord is ja!

Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

Foto: stock (123rf)

Alledaagse attentheid in een superdiverse wijk

Onderzoek naar onderlinge hulp in Overtoomse Veld

Publicatiedatum: 25 juli 2019

Zijn bewoners van een superdiverse wijk bereid om voor elkaar te zorgen? In de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld blijkt wel sprake van ‘alledaagse attentheid’: even de boodschappen naar boven tillen in het portiek of eten brengen bij een zieke buurvrouw.

Buurt voor iedereen

Foto: stock (123rf)

Een buurt voor iedereen

Publicatie over vijf onderbouwde kenmerken

Publicatiedatum: 23 juli 2019

Movisie-adviseurs Anne-Marie van Bergen en Hilde van Xanten beschreven vijf kenmerken van een buurt voor iedereen. Daarvoor keken ze naar wat er al gebeurt in Nederland en combineerden dit met wat in de literatuur beschreven is.

 

De buurt speelt een belangrijke rol in het alledaagse leven van jongeren. In dit proefschrift stond de vraag centraal welke betekenis buurten als Kanaleneiland en Hoograven hebben voor Marokkaans-Nederlandse jongeren en welke
binding zij ervaren met de buurt.

Publicatiedatum: 1 juni 2019

In Maasstad aan de monitor geeft de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een overzicht van de onderzoeken die zij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd op basis van het Rotterdamse Wijkprofiel. Het Wijkprofiel is het monitoringsinstrument van de gemeente Rotterdam om in kaart te brengen hoe de stad en de wijken ervoor staan op het sociale, fysieke en veiligheidsdomein. 

In Rotterdam, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, doen burgers steeds vaker aan digitale buurtpreventie. In buurtveiligheidsgroepen, zoals een zelf opgerichte WhatsAppgroep of een buurtgroep in de Veilige Buurtapp werken zij samen aan de veiligheid in de buurt. Alerte burgers, meer veiligheid? Hogeschool InHolland onderzocht de werking van digitale buurtpreventie.