Platform voor buurtontwikkeling

Waar vind je elkaar digitaal?

Wat je als buurtmaker kunt doen tegen versnippering
Blog
afbeelding van Joke Meindersma  
31 maart 2020
Waar vind je elkaar digitaal

Foto: stock (123rf)

Er zijn ontzettend veel verschillende digitale platforms waarop buurtbewoners elkaar kunnen vinden. Hoe voorkom je dat in een buurt alle hulpvragen op het ene platform worden gesteld, en alle hulp op een andere wordt aangeboden?

Digitale buurtplatforms, zoals Facebookgroepen, mijnbuurtje.nl, Wijkconnect en NLvoorElkaar, zijn een uitkomst tijdens deze quarantaineperiode. Ze bieden een plek aan buurtbewoners om met elkaar in contact te komen, informatie uit te wisselen en hulp te vragen of aan te bieden. Voor buurtmakers vormen ze een ingang naar bewoners, zeker nu mensen vanwege de coronamaatregelen de deur amper uitkomen. Nog los van hoe je dan mensen bereikt die niet online zijn, is het ook een uitdaging om het juiste platform te vinden nu er zo veel keus is.

Facebookgroepen

In mijn eigen wijk is ruim een kwart van alle bewoners lid van het Prikbord voor onze wijk op Facebook. Het is een heel actieve groep. Er wordt veel hulp geboden bij computerproblemen en boodschappen doen, maar ook banken en speelgoed zijn gewisseld van eigenaar en tips over activiteiten en weggelopen katten zijn gedeeld. Sinds kort is er ook een aparte groep voor hulp tijdens de coronacrisis. Dit soort groepen ontstaan op heel veel plekken, op initiatief van bewoners of van sociaal werkers. Zo is er een landelijke website waarop Facebook coronagroepen worden gebundeld. En in Almere hebben de wijkteams de Facebookgroep Coronamaatjes opgericht. Hier zijn in korte tijd al tweeduizend mensen lid van geworden. Net als in ‘gewone’ buurtgroepen kunnen leden hulp vragen of aanbieden. Daarnaast staan er contactgegevens van sociaal werkers per wijk in, voor als je je als maatje wilt aanmelden.

Landelijke platforms met coulour locale

Een nadeel van Facebookgroepen is natuurlijk dat ze niet toegankelijk zijn voor mensen die niet op Facebook (willen) zitten. Gelukkig zijn er ook heel veel platforms die vraag en aanbod van hulp bij elkaar brengen. Voorbeelden hiervan zijn Wijkconnect, Mijnbuurtje en NLvoorElkaar. Dit zijn landelijke platforms, die op lokaal niveau toegepast worden. Met coulour locale dus. Meestal wordt het platform gefinancierd door de gemeente en beheert door een sociale partij, zoals een welzijnsorganisatie of vrijwilligerscentrale. De betrokken sociale partij kan verschillende rollen hebben:

  • Aanjager: door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het platform en buurtbewoners op te roepen om het platform te gebruiken als ze hulp willen aanbieden of hulp nodig hebben. Bij Wijkconnect werken ze bijvoorbeeld met betrokken bewoners als ambassadeurs.
  • Makelaar: door actief hulpvragers en aanbieders aan elkaar te koppelen. Het idee van een platform is natuurlijk dat mensen zélf een match maken, maar soms is hierbij wat extra hulp nodig. Bijvoorbeeld als er geen reactie op een hulpvraag komt en er buiten het platform om iemand wordt gevonden.
  • Toezichthouder: door de veiligheid van deelnemers zo goed mogelijk te bewaken, bijvoorbeeld door accounts te checken op echtheid. Door ongepaste content te verwijderen en de online communicatie netjes te houden. En door hulpvragers met vragen die te groot zijn voor het platform op een andere manier te helpen. 
  • Verbinder: door offline met online aan elkaar te koppelen. Denk hierbij aan het ondersteunen van mensen die geen toegang hebben tot internet bij het uitzetten van hun hulpvraag of aanbod op het platform. Maar ook aan het betrekken van andere lokale organisaties, zoals het wijkteam, woonzorginstellingen en buurtinitiatieven. Hoe meer organisaties werken met en verwijzen naar het platform, hoe sterker dit platform zal worden en hoe groter de kans op succesvolle matches.

Bekendheid

Hoe belangrijk dit laatste punt is blijkt uit onderzoek van Movisie onder verschillende platforms en gemeenten. De meeste hulpvragen van ouderen van 75 jaar en ouder op de platforms worden geplaatst door familie, buren of professionals. Bovendien is persoonlijk contact voor veel mensen een voorwaarde om het digitale contact te doen slagen. Bekendheid met een platform bij zowel hulpvragers als bij hun netwerk is iets waar je als buurtmaker aan kunt werken. Is er vanuit de gemeente een platform uitgerold? Dan is het werken aan de bekendheid hiervan een gezamenlijke uitdaging. Het werkt alleen als alle betrokken organisaties in de buurt hier hun schouders onder zetten, zeker bij het opstarten van een nieuw platform. Ga dit dus niet in je eentje doen.

Het werkt alleen als alle betrokken organisaties in de buurt hier hun schouders onder zetten

Voorkom versnippering

Is er in jouw wijk al een actieve Facebookgroep, maar wordt er vanuit de gemeente ook een ander platform aangeboden? Bespreek dan met elkaar hoe deze twee platforms elkaar kunnen versterken. Hoe kun je de energie uit de Facebookgroep aanboren voor het nieuwe platform? Dit kan bijvoorbeeld door hulpvragen van het platform in de Facebookgroep te plaatsen, of juist het platform in de groep te promoten en mensen op te roepen om dat te gaan gebruiken voor hulpvragen en aanbod. Soms is er door actieve bewoners zelf een buurtwebsite ontwikkeld die goed loopt. Het is dan natuurlijk maar de vraag of deze buurt wel zit te wachten op een nieuw platform. In zo’n situatie kun je als buurtmaker met mensen de voor- en nadelen van beide platforms bespreekbaar maken.

Je kunt niet voorkomen dat er ook andere platforms worden gebruikt door buurtbewoners. Zeker nu in deze coronacrisis online van alles gebeurd en mensen graag willen helpen of juist extra hulp nodig hebben. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Dit online enthousiasme biedt wellicht zelfs kansen. Via deze nieuwe groepen kan juist contact gelegd worden met nieuwe buurtbewoners die in contact kunnen worden gebracht met het meest gebruikte platform. Juist door te werken aan de bekendheid van een gezamenlijk gedragen platform, waar buurtbewoners enthousiast over zijn, kun je versnippering wel verminderen. Dat enthousiasme van bewoners is natuurlijk cruciaal. Wordt vervolgd!

Lees meer over:
afbeelding van Danielle van Oostrum

Danielle van Oostrum

Ik werk als communicatieadviseur bij Movisie. Voor Buurtwijs verzorg in de webredactie, onderhoud ik het Facebookaccount en maak ik de nieuwsbrieven.